Header Ads

ວັນທີ 2 ຂອງ Team We Run ຮອດ ວັງວຽງແລ້ວ!ທີມງານ Team We Run ທີ່ນຳທັບໂດຍ ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ, ນັກທຸລະກິດ ຊື່ດັງ ໃນເຄືອ ອິນທິລາ ກຣຸບ ແລະ ຍັງເປັນ IRON Man ຄົນລາວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິລາ ຄົນເຫຼັກ (ແລ່ນ, ລອຍນໍ້າ, ຂີ່ລົດຖີບ) ຢູ່ຕ່າງປະເທດມາແລ້ວ, ໄດ້ຮ່ວມກັບ ບັນດາຄົນເຫຼັກລາວ Team We Run  ທັງໝົດ 7 ຄົນ ຈັດການແລ່ນ ໄລຍະທາງ 385​ ກິໂລແມັດ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ຫຼວງພະບາງ ເປັນເວລາ 5 ວັນໃຫ້ສຳເລັດ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມ ແລ່ນແຕ່ເຊົ້າ ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2017 ຜ່ານມາ.


ເຊິ່ງແຜນການ ແລ່ນຂອງ ທີມງານ ແມ່ນດັ່ງນີ້

ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2017: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ແສນຊຸ່ມ : 80 ກິໂລແມັດ
ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2017: ແສນຊຸ່ມ - ວັງວຽງ
ວັນທີ 18 ຕຸລາ 2017: ວັງວຽງ - ກາສີ

ແລະ ຈະດຳເນີນສືບຕໍ່ໃຫ້ຮອດຫຼວງພະບາງ ປະມານວັນທີ 20 ຕຸລາ 2017. 


ສຳລັບທ່ານໃດ ທີ່ຢູ່ວັງວຽງ ແລະ ຢາກຮ່ວມແລ່ນກັບທີມງານແຕ່ເຊົ້າ ເພື່ອເຊຍ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ກໍ່ເຊີນ ຮ່ວມນຳເພິ່ນແຕ່ເຊົ້າ ມື້ອື່ນ ວັນທີ 18 ຕຸລາ 2017 ທີ່ຈະອອກແຕ່ວັງວຽງ ໄປຫາ ກາສີເດີ.


ສຳລັບທ່ານໃດ ທີ່ປະສົງຈະໃຫ້ການບໍລິຈາກ ແກ່ກິດຈະກຳນີ້ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຕາມຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມ
ເຊິ່ງເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການບໍລິຈາກທັງໝົດ ແມ່ນຈະມອບໃຫ້ກັບ ໂຄງການໂຮງໝໍເດັກທາງພາກເໜືອ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຫັກຄ່າຫຍັງເລີຍ.📣 ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫລືອໂຮງໝໍເພື່ອນລາວສໍາລັບເດັກນ້ອຍຜ່ານໂຄງການ "ແລ່ນ 385 ກມ ວຽງຈັນ-ຫລວງພະບາງ” ໂດຍທີມວີຣັນ. ທຸກໆປັດໃຈທີ່ໄດ້ຈາກການບໍລິຈາກ ຈະມອບໃຫ້ໂຮງໝໍເພື່ອນລາວສໍາລັບເດັກນ້ອຍແຂວງຫລວງພະບາງ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການແພດກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆຈາກຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ. ນໍ້າໃຈບໍ່ວ່ານ້ອຍຫລືອໃຫຍ່ຈາກພວກເຮົາສາມາດຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດໄດ້.​
----------------------
📣 Let’s be part of this fundraising to help Laos Friends Hospital for Children through “Team We Run 385km Vientiane to Luangprabang for Children”. All your donation will help providing free medical care at Laos Friends Hospital for children in the north of Laos. Your generous contribution can improve quality of life for many children in need
----------------------
ຕິດຕໍ່ສະມາຊິກທີມວີຣັນເພື່ອບໍລິຈາກ ຫລື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
1. ມະນິດດາ ສິດທິມໍລະດາ | E: manithda@gmail.com | T: +856 20 5563 9143
2. ວັນເພັງ ສຸດທິຈັກ | E: southichak.v@gmail.com | T:+856 20 5588 8688
3. ກັນຍາ ແກ້ວມະນີ | E: kanhya@yahoo.com | T: +856 20 5551 5699
4. ຫລືທ່າານສາມາດບໍລິຈາກຜ່ານເວບໄຊ CrowdRise : http://bit.ly/2hLRtj1
-------------------------
More information about donation please contact team we run members
1. Manithda Sitthimolada | E: manithda@gmail.com | T: +856 20 5563 9143
2. Vanpheng Soutthichak| E: southichak.v@gmail.com | T:+856 20 5588 8688
3. Kanya Keomany | E: kanhya@yahoo.com | T: +856 20 5551 5699
4. Online Donation can visit CrowdRise http://bit.ly/2hLRtj1
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
No comments

Powered by Blogger.