Header Ads

ລະວັງຢ່າຫລົງເຊື່ອພວກແອບອ້າງ 3 ຊື່ທະນາຄານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ຂປລ ວ່າ : ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ໄດ້ປະກົດມີບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຈໍານວນໜຶ່ງ ເຄື່ອນໄຫວໂດຍສວຍໃຊ້ຊື່ທະນາຄານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 675/ຫກ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2017 ເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ບໍ່ໃຫ້ຫລົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາ ແລະ ສວຍໃຊ້ຊື່ທະນາຄານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໄດ້ລະບຸວ່າ: ປັດຈຸບັນ ມີບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຈໍານວນໜຶ່ງເຄື່ອນໄຫວໂດຍສວຍໃຊ້ຊື່ທະນາຄານ ເປັນຕົ້ນ ທະນາຄານລາວພັດທະນາການກະເສດ ຈໍາກັດ, ທະນາ ຄານເພື່ອການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກລາວ, ທະນາຄານເຊັນຊາ ຈໍາກັດ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງທະນາຄານທີ່ກ່າວມານີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍ່ມີຕົນໂຕຢູ່ສປປ ລາວ.

ເພື່ອຫລີກກລຽງບັນຫາ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ; ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການມາຍັງທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ມີສະຕິ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຫລົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມທຶນ ຫລື ເຮັດທຸລະກໍາກັບບຸກຄົນທີ່ອ້າງຊື່ທະນາຄານລາວພັດທະນາການກະເສດ ຈໍາກັດ, ທະນາຄານ ເຊັນຊາ ຈໍາກັດ, ທະນາຄານ ເພື່ອການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າທັງ 3 ທະນາຄານນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງ ຕັ້ງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ຖ້າບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສົນໃຈເຮັດທຸລະກໍາທະນາຄານທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນກັບກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫລື ທ່ານສາມາດໂທເຂົ້າສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ເບີໂທ 021 223-362 (ພະແນກຂໍສ້າງຕັ້ງ) ຕາມວັນເວລາລັດຖະການ. ສໍາລັບລາຍຊື່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຢູ່ສປປ ລາວ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປກວດເບິ່ງຢູ່ໃນເວັບໄຊທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (www.bol.gov.la).


ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກທ່ານ, ທຸກພາກສ່ວນ ກ່ອນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມລົງທຶນຈະເປັນເງິນ, ຄໍາ, ວັດຖຸມີຄ່າແມ່ນແຕ່ສະຕິປັນຍາ ກໍຕ້ອງສຶກສາໃຫ້ລະອຽດຮອບຄອບ, ດີທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງດໍາເນີນການໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ມີການການຮັບຮູ້ຈາກພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອໍານາດກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຂະແໜງທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ການລະດົມທຶນ ກໍຕ້ອງມີການອອກໃບດໍາເນີນທຸລະກິດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍານັກງານຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ຈຶ່ງຖືວ່າທະ ນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສປປ ລາວ.ແຈ້ງການຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comloading...

No comments

Powered by Blogger.