Header Ads

ພຜທ ເຊກອງ ຕີລາຄາຄືນວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແຂວງເຊກອງ : ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ຕຸລາ 2017 ນີ້ ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ (ພຜທ) ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການເຄື່ອນໄຫວຄະນະກໍາມະການ ຊີ້ນໍາ ແລະກອງເລຂາ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ,ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄວ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ທ່ານ ທອງຄໍາ ມະນີວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງ, ມີຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ແລະ ກອງເລຂາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.ທ່ານ ຄໍາປະກອນ ອຸເທນທະປັນຍາ ຮອງຫົວຫນ້າ (ພຜທ) ແຂວງເຊກອງໄດ້ສະຫລຸບຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຮອງໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ, ນິຕິກໍາ ແລະ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. ໂດຍແຂວງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງ, ປີ 2017 ແຂວງເຊກອງມີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ ທັງຫມົດ 286 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າລວມ 3.929,16 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ, ແຂວງໄດ້ມອບໃຫ້ພະແນກແຜນການຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 145 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າລວມ 3.629,96 ຕື້ກີບ ແລະມອບໃຫ້ຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງ 141 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າລວມ 299,20 ຕື້ກີບ. ໃນຈໍານວນ 286 ໂຄງການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດໃຫ້ແຂວງເຊກອງໃນປີ 2017, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ມາຮອດຕົ້ນເດືອນ 08/2017 ສາມາດສະຫລຸບໄດ້ໂຄງການປະຕິບັດຫນ້າວຽກສໍາເລັດ 100% ຈໍານວນ 118 ໂຄງການ, ໂຄງການກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ໂຄງການສືບຕໍ່) 105 ໂຄງການ, ໂຄງການສະເຫນີໃຫມ່ 63 ໂຄງການ, ໂຄງການສະເຫນີອ່ວຍ 3 ໂຄງການ ແລະຖືກຍົກເລີກສັນຍາ 1 ໂຄງການ.
ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າ (ພຜທ) ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສໍາລັບວຽກຈຸດສຸມໃນຕໍ່ຫນ້າທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກຄະນະນໍາຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທືນຂອງລັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດຫມາຍວ່າການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກັນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ, ການຈັດປະມູນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຮັບປະກັນການເປີດກວ້າງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະສາມາດກວດສອບໄດ້, ສະກັດກັ້ນ ແລະປະຕິບັດທຸກຮູບການ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທຸກຂະແຫນງການຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ ບໍ່ໃຫ້ສ້າງໂຄງການນອກແຜນ ຫລືໂຄງການລົງທຶນກ່ອນຢ່າງເດັດຂາດ, ກວດກາຜົນສໍາເລັດໂຄງການໃນແຕ່ລະໄລຍະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍການລົງທຶນຂອງລັດຄື: ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫນ້າວຽກໄດ້ 30% ຂຶ້ນໄປ ເຈົ້າຂອງໂຄງກາາຈິ່ງສາມາດສະເຫນີກວດກາຜົນສໍາເລັດຫນ້າວຽກໄດ້, ເອົາໃຈໃສ່ແນະນໍາໂຄງການຕ້ອງນໍາໃຊ້ແບບຟອມໃນການກວດກາຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫນ້າວຽກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ແບບຟອມທີ່ທາງ (ພຜທ) ກໍານົດໃຫ້ (ທຸກໂຄງການຂອງລັດ). ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແນະນໍາເຈົ້າຂອງໂຄງການຕື່ມອີກກ່ຽວກັບກໍານົດດັດແກ້, ໂຈະ, ອວ່າຍ ແລະຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງມີຫນັງສືຢັ້ງຢືນເຫດຜົນ ແລະນໍາສະເຫນີເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງ (ພຜທ) ເພື່ອນໍາສະເຫນີຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂັ້ນແຂວງ.ຂ່າວ-ພາບ: ນາລີວັນ/ຂ່າວແຂວງເຊກອງ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comloading...

No comments

Powered by Blogger.