Header Ads

ລັດຖະບານລາວຊື້ຫຸ້ນ Beeline ທັງໝົດແລ້ວ!


ຂໍ້ມູນຈາກ ເວບໄຊ Laotaintimes.com  ລາຍງານໃນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດ VimpelCom Lao Co., ທີ່ ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ບີລາຍ (Beeline) ໄດ້ມີການຕົກລົງ ຂາຍຫຸ້ນສ່ວນ 78% ໃຫັກັບລັດຖະບານລາວ ໃນມູນຄ່າ 22 ລ້ານໂດລາ.

ຂໍ້ມູນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບີລາຍ ປະຈຸບັນມີຖານລູກຄ້າ ຢູ່ປະມານ 289,000 ໝາຍເລກ (ຂໍ້ມູນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017). ການມອບໂອນກຳມະສິດ ຂອງສອງຝ່າຍ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນການດຳເນີນການ ທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ການຊື້ ບໍລິສັດ ບີລາຍ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເພາະກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງລັດຖະບານໄດ້ຂາຍຫຸ້ນສ່ວນຂອງບໍລິສັດ ອີທີແອວ ໃຫ້ກັບທາງບໍລິສັດຂອງຈີນ, ເນື່ອງຈາກ ອີທີແອວ ພົບກັບບັນຫາໜີ້ສິນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສ ໃນການດຳເນີນ ທຸລະກິດ ດັ່ງກ່າວ.------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.