Header Ads

ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຫາລືຫັນການລົງທຶນເອກະຊົນ ໄປສູ່ຄຸນນະພາບ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ໃນການຫັນການລົງທຶນ ຂອງເອກະຊົນ ໄປສູ່ຄຸນນະພາບ ພ້ອມທັງປັບປຸງ ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດ ການລົງທຶນໃຫ້ກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ, ທັນການ ແລະ ໂປ່ງໃສ.

ການປຶກສາຫາຫລືດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຂອງເອກະຊົນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳລັບການພັດທະນາ ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຊຶ່ງຈັດໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ທູດ ລີອອງ ຟໍລ ຟາເບີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສະຫະພາບເອີລົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພະນັກງານຂັ້ນສູງ ຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ສະຖານທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ທ່ານ ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກ່າວວ່າ: ການປຶກສາຫາລືຄັ້ງນີ້, ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດ ການລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນ ປະເທດເຮົາດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ ການຈັດອັນດັບປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ຫລຸດລົງຕ່ຳກວ່າ ອັນດັບທີ 100 ໃນອະນາຄົດ, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 139 ໃນຈຳນວນ 190 ປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມສິ່ງເຫລົ້ານີ້ ກໍຍັງເປັນສິ່ງທີ່ທ້າຍ ສະນັ້ນ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກັນ ແລະ ເອົາຈິງເອົາຈັງ ໃນການປັບປຸງກົນໄກ ການບໍລິຫານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.


ທ່ານທູດ ລີອອງ ຟໍລ ຟາເບີ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນ ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງການປັບປຸງ ລະບຽບການໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບລະບົບຍຸຕິທຳ ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືທາງດ້ານ ລະບຽບການ ແລະ ດຶງດູງການລົງທຶນ, ພ້ອມທັງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ລັດຖະບານລາວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ ສະພາບເງື່ອນໄຂ ໃນປັດຈຸບັນ.

ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຮ່າງຍຸດທະສາດ ການລົງທຶນແຫ່ງຊາດ ລວມທັງບັນດາເຄື່ອງມືສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທີ່ສະເໜີໂດຍ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບ ການຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ທຸລະກິດລາວ ຄັ້ງທີ 10 ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຢູ່ໃນການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ກັບການປະກອບການລົງທຶນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຊຶ່ງສະເໜີ ໂດຍສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ.

ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2016, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງ, ພ້ອມແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ໂດຍມີ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ເປັນປະທານ.

 ຂ່າວ: ສິງຄໍາ, ຮູບ: ວຽງສະຫວັນ (ຂປລ )
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.