Header Ads

ເຊກອງ ເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ຮອບທີ II ປີ 2017 ໃຫ້ແກ່ 6 ພະແນກການແຂວງເຊກອງ : 6 ພະແນກການ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ສະພາປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ,ຖວທ, ການເງິນ ແລະ ອົງການກວດກາພັກ-ລັດແຂວງ ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ 2017 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງເຊກອງ, ໂດຍທ່ານ ປອ ສົມນິດ ສີລິບຸນລ້ຽງ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວຫນ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົແຂວງ ເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່, ໂດຍມີບັນດາຫົວຫນ້າ ແລະຮອງພະແນກການ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນ 6 ພະແນກດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.
ການເຜີຍແຜ່ດຳລັດດັ່ງກ່າວ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ໂປ່ງໄສ. ທ່ານ ສົມໜິດ ສີລິບຸນລ້ຽງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ໄດ້ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການແຈ້ງຊັບສິນແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ, ລັດວິສາຫະກິດປະສົມ, ລັດຮຸ້ນສ່ວນ ເປັນການແຈ້ງລາຍລະອຽດ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂອງຜົວ ຫລື ເມຍ, ລູກ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກົງຂອງຕົນ, ມີການພົວພັນທາງດ້ານກຳມະສິດ ຊັບສິນກັບຕົນເອງ ຕາມເອກະສານການແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ປະກອບມີທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ພາຫະນະ ແລະ ກົນຈັກການຜະລິດຕ່າງໆ, ວັດຖຸມີຄ່າ, ພັນທະບັດ, ເງິນຝາກທະນາຄານ, ເງິນຝາກກອງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບັນຊີຮຸ້ນ, ໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ. 


ປະເພດລາຍຮັບທີ່ຕ້ອງແຈ້ງ ມີຄື: ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນບຳເນັດ, ລາຍໄດ້ຈາກການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຂາຍ, ການໃຫ້ເຊົ່າ, ການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, (ຂອງຂວັນ-ລາງວັນມູນຄ່າ 5 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ), ການໃຫ້ບໍລິການ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ.


 ຂ່າວ: ນາລີວັນ ພາບ: ພຸດທະສອນ (ຂ່າວ ແຂວງເຊກອງ)
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.