Header Ads

ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ເປີດສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ ນັ້ນຄຸນນະພາບການຈັດຫາງານ


ແຮງງານ: ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ iJobs ເປັນໜື່ງ ໃນຜູ່ນຳດ້ານຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍວ່າຈະເປັນການຊ່ວຍຈັດການ ເລື່ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ການຊ່ວຍນາຍຈ້າງເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ການຄຸ້ມຄອງການຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຫຼ້າສຸດ, ບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ໄດ້ຂະຫຍາຍຈຸດບໍລິການທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແລ້ວ. ຜູ້ທີ່ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ສາມາດເຂົ້າໄປສອບຖາມ ແລະໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທີ່ຫ້ອງການບໍລິສັດ ໄອຈ໋ອບ ຈຳກັດ ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງດຳດວນ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ: +856 30 454 9997, 020 9735 8181 ແລະ 020 5252 3338.

- ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແລ່ນເອກະສານໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ MOU
- ບໍລິການແລ່ນເຮັດປັດສະປໍ
- ບໍລິການແລ່ນຂໍອະນຸຍາດແຕ່ງງານ ລະຫວ່າງຄົນລາວ ແລະຄົນຕ່າງປະເທດ
- ບໍລິການຈັດຫາງານພາຍໃນ
- ບໍລິການແລ່ນຂໍອະນຸຍາດບັດແຮງງານ ແລະ Visa ເຮັດວຽກ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ລາວ.
- ແລະ ອື່ນໆ------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.