Header Ads

ເປີດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ ກົດລະບຽບປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມແຂວງຫຼວງພະບາງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດລະບຽບປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຂັດຕິຍະ ວັນນະສັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,ມີບັນດາເຈົ້າເມືອງ,ຮອງເຈົ້າເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງການ ຊທສ 12 ເມືອງ,ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອເປີດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດລະບຽບປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ. ທ່ານ ຂັດຕິຍະ ວັນນະສັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງວາງອອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ,ອາກາດສົດຊື່ນ ເຕັມໄປດ້ວຍສີຂຽວ,ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, ເຊິ່ງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດລະບຽບປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໂຄງການທີ 2 ທັດຈາກໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປະສານງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ-ປ່າປ້ອງກັນທີໄດ້ມອບໂອນໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,ໂດຍໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜ່ານກອງທຶນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທີໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ,ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຜີ້ມທະວີຈໍານວນໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,ເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,ປະຕິດບັດແຜນຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ພາຍໃນແຂວງ.ໃນນີ້ຈະໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຄວາມເປັນມາ ແລະ ການກະກຽມຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ,ການສະເໜີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ,ພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ. 
ສໍາລັບໂຄງການໂຄງການາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດລະບຽບປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ມີໄລຍະ 4 ປີແຕ່ ເດືອນ ກັນຍາ 2017 ຫາ ກັນຍາ 2020 ເປົ້າໝາຍແມ່ນສ້າງຄູ່ຮ່ວມຫຼັກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທົ່ວໄປ ຂອງພະນັກງານຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມໃນຈໍານວນ 12 ເມືອງ ແລະ ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນແຂວງ,ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າ 150.000 ໂດລາສະຫະລັດ,ໃນນັ້ນກິດຈະກໍາຫຼັກ ແມ່ນຈະໄດ້ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດລະບຽບປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂຽນບົດລາຍງານໂຄງການ,ການວາງແຜນປະຈໍາປີ ແລະ ການຂຽນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ,ທົບທວນຂະບວນການສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,ການປະເມີນຜົນຕາມແຜນຂອງໂຄງການ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມຢູ່ນໍາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ,ກຸ້ມເປົ້າໝາຍ,ການນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ,ການປະສານງານ ແລະ ການຊີ້ນໍາຈາກຄະນະຊີ້ນໍາສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນແຂວງປະຈໍາປີ,ນອກນັ້ນຈະໄດ້ປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະກອບການ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ້າງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ,ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແບບງ່າຍດາຍໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ຕາມມາດຖານຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.ຂ່າວ: ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ (ຂ່າວສານຫຼວງພະບາງ)


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.