Header Ads

ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລາວ..ມັກອ່ານຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລາວ..ມັກອ່ານຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
ໂດຍ: ສີສະເຫວີຍ ຈັນທະວີສັກ

ເມື່ອປີທີ່ແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ນຳສະເໜີວິທີເຮັດໃຫ້ຄົນລາວມັກອ່ານຫຼາຍ ຂຶ້ນໂດຍໃຫ້ມີຫລັກສູດພາກບັງ ຄັບໃຫ້ນັກຮຽນຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລ ອ່ານຢູ່ ໂຮງຮຽນ ຫລືທີ່ບ້ານ ແລ້ວສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ຄູ ເຊັ່ນ: ອາທິດໜຶ່ງ ຄູມີວຽກບ້ານພາກ ບັງຄັບໃຫ້ ນັກຮຽນອ່ານແລ້ວຂຽນ ບົດລາຍງານສົ່ງຄູ 1 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ, ເດືອນໜຶ່ງ 4 ເທື່ອ, ພາກຮຽນໜຶ່ງ 16 ເທື່ອ, ປີໜຶ່ງ 32 ເທື່ອ. ສົມມຸດໃຫ້ມີພາກບັງຄັບດັ່ງ ກ່າວຕັ້ງແຕ່ ມັດທະຍົມ 7 ປີ ແລະ ປະລິນຍາຕີໃນມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ປີ, ລວມ 11 ປີ, ນັກຮຽນຜູ້ໜຶ່ງຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ອ່ານ 352 ເທື່ອ.

ຂໍ້ຄິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງຊຶ່ງຫຼາຍທ່ານໄດ້ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ “ ມີແຕ່ສຽງຈົ່ມວ່າຢາກໃຫ້ຄົນລາວມັກອ່ານ ແຕ່ກໍບໍ່ມີໃຜ ເຮັດອັນໃດຢ່າງຈິງ ຈັງເປັນຮູບປະທຳ”. ຕໍ່ຄຳຈົ່ມນີ້, ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອາດຈະອ້າງວ່າ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ ເພາະຂາດປັດໃຈອຳນວຍເຊັ່ນ: ການເຮັດແນວນັ້ນ ຖືເປັນໜັກຫຼາຍສຳລັບຄຣູຜູ້ມີເງິນເດືອນໜ້ອຍ, ໂຮງຮຽນຍັງຂາດປຶ້ມໃຫ້ອ່ານ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງຖ້າຄິດດັ່ງນີ້ ຄຳກ່າວອ້າງນີ້ ຍັງຈະຢູ່ນຳພວກເຮົາໄປອີກຍາວນານ, ເພາະໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເຖິງຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດ ພວກເຮົາກໍເຮັດໄດ້ໂດຍອີງຕາມສະພາບແລະເງື່ອນ ໄຂທີ່ເຮົາມີ?"ນິໄສຂອງຄົນຜູ້ໜຶ່ງ..ເກີດມາຈາກການກະທຳຊຳ້ກັນຫລາຍໆເທື່ອ". ການຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ອ່ານແລະຂຽນບົດລາຍງານ ຈຳນວນ 352 ເທື່ອ ໃນຕະຫຼອດຊີວິດການຮຽນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີນິໃສຮັກການອ່ານດີ ຂຶ້ນໂດຍປະຣິຍາຍຢ່າງແນ່ນອນ?. ນີ້ຖືເປັນງານ ໜັກສຳລັບທັງຄຣູ ແລະນັກຮຽນ ແຕ່ກໍອາດເປັນພຽງວິທີດຽວ ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນານິ ໃສຮັກການອ່ານຂອງຄົນລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແທນການສົ່ງເສີມລ້າໆໂດຍບໍ່ມີພາກບັງຄັບຊຶ່ງ ເຫັນໄດ້ຈາກຕົວຢ່າງລູກຊາຍຫຼ້າ ຂອງ ຂພຈ ທີ່ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລປີສອງ, ບໍ່ເຄີຍເຫັນຜູ້ກ່ຽວອ່ານຫຼືເຮັດອັນໃດໃຫ້ສົມກັບການເປັນນັກສຶກສາເລີຍ, ແລະເຊື່ອວ່າເດັກນ້ອຍລາວສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ຄົງຈະບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບລູກຊາຍຂອງຜູ້ຂ້ານີ້ດອກ, ເຫັນແລ້ວເສົ້າໃຈ....?.

ດ້ວຍຄວາມປະຖະໜາດີ
ຂໍຂອບໃຈໃນຄຳຄິດເຫັນທີ່ສ້າງສັນຂອງທ່ານ


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.