Header Ads

ລາວ-ຈີນ ເຫັນດີການສົ່ງອອກໝາກກ້ວຍຈາກລາວໄປຈີນ ຫາກພົບສານຕົກຄ້າງຈະບໍ່ຈະຍົດເລິກການນຳເຂົ້າ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດກ້ວຍເປັນສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງໄປ ສປ ຈີນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ພິມແກ້ວ ທະລະສິນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ທ່ານ ບຸນຈັນ ກົມ ບຸນຍະສິດ ຮອງກົມປູກຝັງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ເຈິນຢຸນຢອງ ຮອງພະແນກສຸ ຂະນາໄມພືດແຂວງຢູນານ ສປ ຈີນ,ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຈາກແຂວງຫຼວງນ້ຳ ທາ,ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວເຂົ້າຮ່ວມ.
ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ວຍທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມຫຼັກວິຊາການຕ້ອງແມ່ນໝາກກ້ວຍທີ່ເລີ່ມແຕ່ຫຼັງຈາກມື້ອອກດອກພາຍໃນ 10 ຫາ 11 ອາ ທິດ ແລະ ຮອດເວລາເກັບກ່ຽວທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຸກ, ທຸກໆຫມາກກ້ວຍສຸກເຫລືອງລ້ວນແຕ່ບໍ່ອະນຸຍາດສົ່ງອອກໄປຈີນ; ຫມາກກ້ວຍທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງ ສປ ຈີນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂດ້ານສຸຂະອະນາໄມພືດຕາມລະບຽບກົດຫມາຍຂອງ ສປ ຈີນ; ບໍ່ອະນຸຍາດຫມາກກ້ວຍທີ່ຕິດແປດພະຍາດອັນຕະລາຍ, ບໍ່ໃຫ້ມີກິ່ງງ່າ, ໃບ ແລະ ດິນຕິດມານຳ ພ້ອມທັງສົ່ງອອກໄປຈີນຕາມດ່ານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ຫມາກກ້ວຍທີ່ສົ່ງອອກໄປຈີນ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີສານຕົກຄ້າງຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ສານພິດອື່ນໆ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເກີນກວ່າມາດຕະຖານທີ່ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງຝ່າຍຈີນໄດ້ກຳນົດໄວ້. ພາຍໃຕ້ການແນະນຳ ແລະ ກວດກາຈາກຝ່າຍລາວເປັນ ຕົ້ນ, ພື້ນທີ່ປູກ, ສະຖານທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ຫມາກກ້ວຍທີ່ສົ່ງອອກໄປຈີນ ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ-ຄວບຄຸມພະຍາດ-ແມງໄມ້ຢ່າງເປັນລະບົບ, ລວມທັງຄວບຄຸມລະດັບການສຸກ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ກວດກາ-ປ້ອງກັນພະຍາດ-ແມງໄມ້, ເຕັກນິກຫລັງເກັບກ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງຫມາກກ້ວຍ ເພື່ອຫລີກລຽງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນໃນລະດັບຕ່ຳສຸດຕໍ່ປະກົດການທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຂອງພະຍາດ-ແມງໄມ້ ຕາມທີ່ຝ່າຍຈີນໄດ້ກຳນົດໄວ້ ທັງຮັກສາພື້ນທີ່ປູກພືດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສະອາດປອດໄພ; ເຊິ່ງໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ສານຕົກຄ້າງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນເກີນກວ່າມາດຕະຖານກຳນົດໄວ້ ແລະ ອື່ນໆ ຝ່າຍຈີນຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າ.

ຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.