Header Ads

ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປືຄົນໃໝ່ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ໄມ້ເຖືອນ (ໂດຍສະເພາະລົດໄມ້ 27 ຄັນທີ່ເປັນຂ່າວດັງ)! (ມີຄລິບ)ອັດຕະປື: ລາຍງານຈາກ ອັດຕະປື ອ່ອນລາຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາໄມ້ຢູ່ອັດຕະປືກາຍເປັນປະເດັນທີ່ປະຊາຊົນຊົນທົ່ວໄປໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພໍສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ທາງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງແມ່ນໄດ້ລາຍງານພຽງວ່າຈະປະສານສົມທົບກັບສູນກາງ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ແລະເປັນທຳ.


ດັ່ງນັ້ນພາຍຫຼັງມີການປ່ຽນແປງອຳນາດການປົກຄອງຄືປ່ຽນທ່ານເຈົ້າແຂວງຜູ້ໃໝ່, ໜຶ່ງບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນມຸ້ງປະເດັນໃສ່ກໍ່ຄືທ່ານເຈົ້າແຂວງຈຳມີແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແນວໃດ ໂດຍສະເພາະໄມ້ 27 ຄັນລົດທີ່ເປັນຂ່າວດັງກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະທ່ານກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະດຳເນີນການຢ່າງຍຸຕິທຳ ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າໄດ້ກັງວົນໃຈ.ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດສື່ໂດຍບອກວ່າ ໄມ້ຈຳນວນ 27 ຄັນລົດແມ່ນທາງແຂວງໄດ້ສົມທົບກັບສູນກາງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ໂດຍ ທ່ານນາຍົກໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ປະຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ ວ່າມີໄມ້ຖືກກົດໝາຍເທົ່າໃດ ແລະບໍ່ຖືກກົດໝາຍເທົ່າໃດ ກວດກາຂຶ້ນບັນຊີ, ທ້ອນໂຮມດ້ານຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂໄປແລ້ວສ່ວນໜຶ່ງ. ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ: ໄມ້ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຢືດໄດ້ດັ່ງກ່າວພາຍຫຼັງປືກສາກັບທາງສູນກາງກໍ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບວ່າ ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງໄມ້ບໍ່ໃຫ້ເສຍຫາຍ ຕ້ອງໄດ້ຂາຍໄມ້ຈຳນວນນັ້ນອອກ ດີກວ່າປະໄວ້ດົນຢ້ານເໜົ່າເປື່ອຍ ສະນັ້ນທາງຄະນະສະເພາະກິດແມ່ນໄດ້ຖ່າຍຮູບເອົາໄວ້ ພ້ອມທັງຂຶ້ນບັນຊີ, ສ່ວນຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຊັນຮັບຮອງແລ້ວ ຫາກວ່າປະຊາຊົນຄົນໃດສົນໃຈວ່າຄະດີຍັງບໍ່ຈົບຄືຂາຍຂອງກາງກ່ອນແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໃນວ່າຂະບວນການຂອງກົດໝາຍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້-ຂາຍໄດ້ຫາກຂອງກາງສ່ວນໃດຈະເໜົ່າເປື່ອຍ ຈະເປ່ເພ ເສື່ອມຄຸນ.


ສັງລວມແລ້ວຄວາມຄືບໜ້າຂອງຄະດີດັງນີ້ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ເປັນ 2 ຂໍ້ຫຼັກໆຄື: 1 ໄດ້ປະມູນຂາຍໄມ້ທີ່ເປັນຂອງກາງໄປແລ້ວ, 2 ກ່ຽວກັບພະນັກງານທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນແຂວງໄດ້ສັ່ງພັກວຽກ, ສ່ວນວ່າຈະລົງວິໄນແນວໃດນັ້ນ ທ່ານເຈົ້າແຂວງກ່າວວ່າ: ທຸກຢ່າງແມ່ນໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂະບວນການຂອງກົດໝາຍ ແລະຂໍຢັ້ງຢືນວ່າຈະໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທຳທຸກຝ່າຍ ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນຈົ່ງໝັ້ນໃຈ.


ແຫຼ່ງຂ່າວ: Attapue Online

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.