Header Ads

ການນຳພັກ ລັດ ຮ່ວມໃສ່ບາດໃນງານບຸນພະທາດຫລວງວຽງຈັນ 3 ພະຈິກ 2017ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017 ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງວຽງຈັນ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ໄດ້ມີການນໍາພັກ-ລັດ, ແຂກຕ່າງປະເທດ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຄັບຄາຫນາແຫນ້ນ, ຜ່ານການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ ມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 320.000 ຄົນ ແລະ ມີພະສົງສໍາມະເນນ 5.600 ກວ່າອົງ, ຈາກການສໍາຫລວດເຫັນວ່າ ພະສົງສໍາມະເນນ ໄດ້ເລີ່ມຈັດວາງບາດ ແຕ່ເວລາ 12.00 ໂມງຂອງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017 ຈາກນັ້ນ ເວລາ 3.00 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 3 ມວນຊົນກໍ່ເລີມເຂົ້າມາຈັບຈອງບ່ອນນັ່ງຂອງຕົນ ເພື່ອໃສ່ບາດ ແລະ ເມື່ອເຖິງເວລາ 6.00 ໂມງເຊົ້າ ເດີ່ນສະຫນາມຫລວງ ແລະ ເດີ່ນພະທາດຫລວງ ກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍມວນຊົນ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍັງມີມວນຊົນບາງຈໍານວນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດ ເຂົ້າມາຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ ເນື່ອງຈາກຈໍານວນ ມວນຊົນຫລາຍຈົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາໃນງານໄດ້; ຖືວ່າ ປີນີ້ອາດແມ່ນການສະເຫລີມສະຫລອງບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມີມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍທີ່ສຸດ ທີ່ເຄີຍມີມາ, ຕີລາຄາວ່າ ການທີ່ມີມວນຊົນ ເຂົ້າມາຮ່ວມບຸນຄັ້ງນີ້ ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າຫລາຍປີຜ່ານມາ ແມ່ນ ໃນງານມີອັນໃຫມ່ຫລາຍອັນ ທີ່ດຶງດູດໃຫ້ມວນຊົນເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການປະຕິສັງຂອນພະທາດຫລວງ ຄັ້ງທີ 4 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເຂົ້າມາຊົມຄວາມງົດງາມ ຂອງພະທາດຫລວງ ທີ່ໄດ້ໂອບຄໍາໃສ່ຍອດພະທາດຫລວງ, ພະທາດສີທໍາມະຫາຍໂສກ ແລະ ພະທາດປັນຍາບາລະມີ 30 ທັດ, ລວມທັງພະຄໍາທີ່ຄະນະປະຕິສັງຂອນໄດ້ຫລໍ່ຂຶ້ນ ຈາກຄໍາທີ່ປະຊາຊົນ ນໍາມາໂມທະນາໃນການປະຕິສັງຂອນ.

ນອກນັ້ນ ທິວທັດອ້ອມຂ້າງ ພະທາດຫລວງ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ ຊຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມາຮ່ວມງານ ເປັນຕົ້ນ ປັບປຸງໄຟຟ້າ ໃນສວນອ້ອມຮອບ ໃຫ້ຮຸ່ງແຈ້ງ, ປັນປຸງສວນດອກໄມ້ ແລະ ສ້າງອັດສະຈັນ ໄວ້ນັ່ງຊົມໃນມື້ແຫ່ຜະສາດເຜິ້ງ ແລະ ມີເຮືອນລາວຈໍາລອງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ; ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຕິດພັນກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຈຸດອ່ອນ ແລະປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ເຊັ່ນ: ຍັງມີເຫດການລັກເຄື່ອງ, ລັກຈົກກະເປົາ, ຄົນຫລົງ, ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອຊະຊາຍ-ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອບໍ່ພຽງພໍ (ທຸກພາກສ່ວນ ກໍ່ຄືລັດ ແລະ ມວນຊົນ ຍັງບໍ່ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັນ), ການຈັດສັນພື້ນທີ່ຂາຍສິນຄ້າ ບໍ່ເປັນຕາມແຜນຜັງ, ບາງຈໍານວນກໍ່ລັກລອບ ເຂົ້າມາຂາຍ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າ ກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ຕໍ່ການຮັບໃຊ້ໃນງານໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017 ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງວຽງຈັນ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ໄດ້ມີການນໍາພັກ-ລັດ, ແຂກຕ່າງປະເທດ ແລະ ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຄັບຄາຫນາແຫນ້ນ.

ຜ່ານການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ ມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 320.000 ຄົນ ແລະ ມີພະສົງສໍາມະເນນ 5.600 ກວ່າອົງ, ຈາກການສໍາຫລວດເຫັນວ່າ ພະສົງສໍາມະເນນ ໄດ້ເລີ່ມຈັດວາງບາດ ແຕ່ເວລາ 12.00 ໂມງຂອງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017 ຈາກນັ້ນ ເວລາ 3.00 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 3 ມວນຊົນກໍ່ເລີມເຂົ້າມາຈັບຈອງບ່ອນນັ່ງຂອງຕົນ ເພື່ອໃສ່ບາດ ແລະ ເມື່ອເຖິງເວລາ 6.00 ໂມງເຊົ້າ ເດີ່ນສະຫນາມຫລວງ ແລະ ເດີ່ນພະທາດຫລວງ ກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍມວນຊົນ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍັງມີມວນຊົນບາງຈໍານວນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດ ເຂົ້າມາຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ ເນື່ອງຈາກຈໍານວນ ມວນຊົນຫລາຍຈົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາໃນງານໄດ້; ຖືວ່າ ປີນີ້ອາດແມ່ນການສະເຫລີມສະຫລອງບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມີມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍທີ່ສຸດ ທີ່ເຄີຍມີມາ, ຕີລາຄາວ່າ ການທີ່ມີມວນຊົນ ເຂົ້າມາຮ່ວມບຸນຄັ້ງນີ້ ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າຫລາຍປີຜ່ານມາ ແມ່ນ ໃນງານມີອັນໃຫມ່ຫລາຍອັນ ທີ່ດຶງດູດໃຫ້ມວນຊົນເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການປະຕິສັງຂອນພະທາດຫລວງ ຄັ້ງທີ 4 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເຂົ້າມາຊົມຄວາມງົດງາມ ຂອງພະທາດຫລວງ ທີ່ໄດ້ໂອບຄໍາໃສ່ຍອດພະທາດຫລວງ

ພະທາດສີທໍາມະຫາຍໂສກ ແລະ ພະທາດປັນຍາບາລະມີ 30 ທັດ, ລວມທັງພະຄໍາທີ່ຄະນະປະຕິສັງຂອນໄດ້ຫລໍ່ຂຶ້ນ ຈາກຄໍາທີ່ປະຊາຊົນ ນໍາມາໂມທະນາໃນການປະຕິສັງຂອນ, ນອກນັ້ນ ທິວທັດອ້ອມຂ້າງ ພະທາດຫລວງ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ ຊຶ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມາຮ່ວມງານ ເປັນຕົ້ນ ປັບປຸງໄຟຟ້າ ໃນສວນອ້ອມຮອບ ໃຫ້ຮຸ່ງແຈ້ງ, ປັນປຸງສວນດອກໄມ້ ແລະ ສ້າງອັດສະຈັນ ໄວ້ນັ່ງຊົມໃນມື້ແຫ່ຜະສາດເຜິ້ງ ແລະ ມີເຮືອນລາວຈໍາລອງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ; ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຕິດພັນກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຈຸດອ່ອນ ແລະປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ເຊັ່ນ: ຍັງມີເຫດການລັກເຄື່ອງ, ລັກຈົກກະເປົາ, ຄົນຫລົງ, ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອຊະຊາຍ-ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອບໍ່ພຽງພໍ (ທຸກພາກສ່ວນ ກໍ່ຄືລັດ ແລະ ມວນຊົນ ຍັງບໍ່ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັນ), ການຈັດສັນພື້ນທີ່ຂາຍສິນຄ້າ ບໍ່ເປັນຕາມແຜນຜັງ, ບາງຈໍານວນກໍ່ລັກລອບ ເຂົ້າມາຂາຍ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າ ກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ຕໍ່ການຮັບໃຊ້ໃນງານ.

ຂອບໃຈຂ່າວ: ວຽງຈັນໃຫ່ມ ອອນລາຍ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.