Header Ads

ປີ 2017 ເມືອງນານສາມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້ 14.000ກວ່າ ໂຕນໃນປີ 2017ນີ້ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງນານ ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາຍໃນເມືອງ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການຂຸດຄົ້ນເອົາທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ,ບົນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ພູມລໍາເນົາທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ,ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນໃນດ້ານວຽກງານກະສິກຳເປັນຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ການປູກ,ການລ້ຽງ,ການຜະລິດເປັນອຸສາຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ ແລະ ອື່ນໆ. 
ດັ່ງທ່ານ ບຸນທັນ ສີສົມບັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງນານ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນທີ 17 ພະຈິກນີ້ ວ່າ: ປະຈຸບັນເມືອງນານໄດ້ສໍາເລັດການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີແລ້ວ 100%, ເຊິ່ງໃນທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 2.032,86 ເຮັກຕາ,ມີເນື້ອທີ່ນາແຊງ 727,72 ເຮັກຕາ,ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4,86 ໂຕ່ນຕໍ່ເຮັກຕາ; ໃນນັ້ນນາກ້າກີບດຽວ 377,28 ເຮັກຕາ, ຜະລິດຕະພາບ 6 ໂຕ່ນຕໍ່ເຮັກຕາ; ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄດ້ທັງໝົດ 14178,72 ໂຕ່ນ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບເຂົ້າເປືອກ 466 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ເຮັດໃຫ້ເມືອງນານສາມາດກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານເຂົ້າກິນ ແລະ ຍັງໄດ້ສົ່ງຂາຍອອກຕ່າງເມືອງຈໍານວນໜຶ່ງນອກນັ້ນຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກເຊັ່ນ: ໝາກເດືອຍ ໃນເນື້ອທີ່ 6.822,41 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 84.509,204 ໂຕ່ນ ແລະ ສາລີຈໍານວນໜຶ່ງ ຕິດພັນກັບການລ້ຽງສັດເຊັ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ, ແບ້, ສັດປີກແບບເປັນຟາມຄື: ງົວ 3 ຟາມໝູ 3 ຟາມ, ແບ້ 14 ຟາມ ແລະ ໄກ່ພັນໄຂ່ 3 ຟາມ. ທົ່ວເມືອງມີງົວທັງໝົດ 3.537 ໂຕ, ຄວາຍ 1.724 ໂຕ, ໝູ 7.616 ໂຕ, ແບ້ 2.654 ໂຕ ແລະ ສັດປີກມີ 487.742 ໂຕ.

ຂ່າວ: ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.