Header Ads

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ຊຶ່ງໄດ້ປິດລົງມື້ນີ້ ຮັບຮອງເອົາ 5 ບັນຫາສຳຄັນ

ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8, ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ວ່າ: ໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະຮັບຮອງ ເອົາ 5 ບັນຫາສຳຄັນຄື:


 1. ວຽກຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ແລະແຜນການປີ 2018, ພິຈາລະນາແລະຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃນຊຸມປີ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2018. 2. ວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະອົງການກວດກາລັດຖະບານ; ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຜົນການກວດສອບ ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກ 2015-2016, ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2017 ແລະທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປີ 2018 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ບົດລາຍງານ ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ສົກ 2013-2014 ແລະ ສົກ 2014-2015. 3. ວຽກງານ ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງ ແຜນການ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ບົດລາຍງານ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ. 

4. ວຽກງານ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2018 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນການຕິດຕາມກວດກາປະຈຳປີ 2018 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນການ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍປະຈຳປີ 2018; 

5. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ທາບທາມ ກົດໝາຍ ຈຳນວນ 16 ສະບັບ, ໃນນີ້ມີກົດໝາຍ ສ້າງໃໝ່ 8 ສະບັບ ຄື: ສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜົນກະທົບ ຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊຳລະ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜູ້ພິພາສາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກງານກາແດງ. ກົດໝາຍປັບປຸງ 7 ສະບັບ,ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກວດກາລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການກຳມະບານລາວ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີກົດໝາຍ ທາບທາມ 1 ສະບັບ ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໜີ້ສິນສາທາລະນະ. ຄຽງຄູ່ກັບການພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນ ຕ່າງໆແລ້ວ ໄລຍະການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີປະຊາຊົນ ສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ທັງໝົດ 1.370 ສາຍ ເຊິ່ງພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນນີ້ສ່ວນຫລາຍແມ່ນພົວພັນເຖິງ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ບັນຫາທີ່ດິນ, ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ສົ່ງໄປທາງສາຍດ່ວນ ສະພາແຫ່ງ ຊາດ ໄດ້ສັງລວມສົ່ງໃຫ້ກຳມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສຶບຕໍ່ປະສານງານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ.

ທີ່ມາ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ 
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.