Header Ads

ເອດີບີ ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 10 ລ້ານໂດລາ ປັບປຸງວຽກງານກະສິກຳຂອງລາວ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ອະນຸມັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃນໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາສາມາດດ້ານສຸຂະນາໄມ ແລະ ສຸຂະນາໄມພືດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານການຄ້າໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.ສະນັ້ນ, ໃນຕອນແລງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນລະຫວ່າງເອດີບີ ກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຕາງໜ້າລັດຖະບານໂດຍແມ່ນທ່ານ ນາງທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກັບທ່ານ ຢະຊຸຊິ ເນກິຊິ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳສປປ ລາວ, ໂດຍມີທ່ານ ປອ ພວງປຣາລິສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີພະນັກງານວິຊາການທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຢະຊຸຊິ ເນກິຊິ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳສປປ ລາວມີຄຳເຫັນວ່າ: ການສະໜັບສະໜູນທຶນເພີ່ມເຕີມຈຳນວນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາສາມາດດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ສປປ ລາວ, ເປັນການຍົກລະດັບບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມການເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ລວມທັງແຜນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທີ່ຕິດພັນກັບການປະສານງານຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມກົມກ່ຽວໃນພາກພື້ນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ລວມທັງບັນດາກິດຈະ ກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຳປາສັກ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ.

ທ່ານນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນມີຄຳເຫັນວ່າ: ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໃນປີ 2012 ເອດີບີ ໄດ້ສະໜອງທຶນຈໍານວນ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ເງິນກູ້ຢືມ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຂົ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍການຄ້າໃນພາກພື້ນ, ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດການສົ່ງອອກ ແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສຳລັບສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ຍ້ອນຜົນສຳເລັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເອດີບີ ຈິ່ງໄດ້ສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມໂຄງການດັ່ງກ່າວແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2021 ທີ່ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຳປາສັກ ແລະ ກຽມຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກໄປອີກໃນ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ : ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.