Header Ads

ວອນເຈົ້າໜ້າທີ່ ເລັ່ງຈັບໂຈນຜູ່ນີ້ມາລົງໂທດ! ມີຄລິບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫືລອນຳໂທລະໂຄ່ງຊວ່ຍກະຈ່າຍຂ່າວໃຫ້ແດ່. ມີໂຈນຜູ້ນີ້ມາງັດເຮືອນຂອງຂ້ອຍມັນໄດ້ຄຳເປັນສາຍແຂນຄຳ 2 ບາດແລະ ຕູ່ມຫູ2ສະຫລືງ ແລະ ເງີນປານມານ2ລ້ານກີບຢູ່ ບ້ານສົມສະຫວັນເມືອງໄຊທານີແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໂຈນຜູ້ນີ້ໄດ້ມາງັດເຮືອນຂ້ອຍແຕ່ວັນທີ່ 16/2/2017 ເວລາ 11 ເຊົ້າຂ້ອຍໄດ້ປະສານງານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ແລ້ວແຕ່ກະຍັງຈັບໂຈນຜູ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ເທື່ອໄດ້ຫລາຍເດືອນແລ້ວຂ້ອຍຄີດວາ່ຢາກຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫືລອນຳ ໂທລະໂຄ່ງເພື່ອກະຈາຍຂ່າວໃຫ້ເພື່ອມີຄົນຮູ້ເບາະແສອາດຈະຈັບໂຈນຜູ້ນີ້ໄດ້ໄວຂື້ນແລະຢາກລົງເຕືອນສະຕິທຸກຄົນຢາກໃຫ້ລະມັດລະວັງບໍ່ຄວນປະເຮືອນໂຈນມັນເຮັດໄດ້ທຸກຮູບແບບຖ້າຜູໃດຮູ້ເບາະແສຂໍຄວາມກະລຸນນາໂທຫາເບີ້ 99299822 ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງ


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.