Header Ads

ສສຊ ເປັນຫ່ວງໜີ້ສິນສາທາລະນະຈະເປັນພາລະຂອງລັດຖະບານໄລຍະຜ່ານມາວຽກງານຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະ ຂອງ ສປ ລາວເຊິ່ງເປັນໜີ້ສິນ ທີ່ເກີດຈາກການກູ້ຢືມ, ການອອກພັນທະບັດ, ການຄ້ຳປະກັນການກູຢືມແລະ ການຄ້ຳປະກັນການຊຳລະ ຂອງລັດຖະບານແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີນິຕິກຳສະເພາະຄຸ້ມຄອງໄດ້ ອີງໃສ່ພຽງແຕ່ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດແລະ ດໍາລັດ​​ເລກທີ 75/ນຍ ລົງວັນທີ 20 ມີ ນາ 2009 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ. ​ໂດຍອີງໃສ່ບັນດານິຕິກຳດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍໃນການຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ ໜີ້ສິນສາທາລະນະ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວ.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ວັນເພັງແກ້ວນະຄອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ​ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2017 ນີ້ ວ່າ: ສສຊແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫລາຍ ວ່າໜີ້ສິນສາທາລະນະຕ່າງໆຈະເປັນພາລະອັນໜັກໜ່ວງໃຫ້ລັດ​​ເກີນໄປ. ສະນັ້ນ,ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ນີ້, ​ໄດ້ນຳສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າວ່າເຮັດແນວໃດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີຄວາມຮັດກຸມເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ບໍ່ໄດ້ຮັບພາລະເລື່ອງບັນຫາໜີ້ສິນສາທາລະນະນີ້ຫລາຍ, ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ເພື່ອຊຳລະໜີ້ສິນ​, ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງ ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກຢ່າງຈະໂຍນໃຫ້ລັດ,ແຕ່ກໍບໍ່ປະຕິເສດເລື່ອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານເຊິ່ງລັດຖະບານ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນການ ຮ່າງເອກະສານການກຳນົດກົດໝາຍ, ຄ້ຳປະກັນດ້ວຍລາຍລັກອັກສອນຕ່າງໆແຕ່ວ່າກ້ອນເງິນຕ່າງໆຕ້ອງແມ່ນຜູ້ລົງທຶນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເປັນຕົ້ນຕໍ.
​​​
ເມື່ອ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມໜີ້ສິນສາທາລະນະ ຖືກຮັບຮອງແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຈະເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນ ອັນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຈະເປັນລະບຽບການອັນໜຶ່ງໃນການຄຸ້ມຄອງບັນຫາເລື່ອງໜີ້ສິນ, ການກູຍືມຕ່າງໆ, ການນຳໃຊ້ແຫລ່ງທຶນຈາກການກູ້ຢືມ, ການຄ້ຳປະກັນການກູ້ຢືມ, ການຄ້ຳປະກັນການຊຳລະແລະ ການໃຫ້ການກູ້ຢືມຈະມີວິໄນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານໜີ້ສິນມີຄວາມໂປ່ໄສ, ​ເປັນລະບົບແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າແລະ ທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນໃຫ້ສາກົນມີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນ ຕໍ່ສະຖານະໜີ້ສິນ ຂອງ ສປປ ລາວດີຂຶ້ນ.

ຂ່າວ
: ຈັນທະລອນ; ພາບ: ອ່າຍຄຳ/ຂປລ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.