Header Ads

ຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກ: ເລື່ອງເປີດເພງເນື່ອງນັນ ຂອງ ແຮັບປີ ບາ Happy Bar ທີ່ເມືອງປາກແບງສະບາຍດີໂທລະໂຄ່ງ,

ຂ້າພະເຈົ້າລໍາບາກໃຈ ແລະ ກໍ່ທໍ້ຫລາຍກ່ຽວກັບບັນຫາສັງຄົມ ທີ່ລັດບໍ່ມາແກ້ໄຂ ເທັກກາງແຈ້ງ ( Happy Bar ) ທີ່ຢູ່ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊູມຊົນບ້ານພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ທາງລັດໄດ້ສັ່ງປິດມາເປັນປີໆແລ້ວກໍ່ຍັງເປີດຢູ່ຮອດປະຈຸບັນ ກາງຄືນບາງມື້ຮອດ 12ໂມງ 1ໂມງ ກໍ່ບໍ່ປິດ ສຽງເພັງດັງໆເຮືອນຈົນສະເຖືອນຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ໂທລະໂຄງຊ່ວຍເວົ້າໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຄ້ອງມາແກ້ໃຫ້ແດ່.

ຂະໜນາດຕໍາຫລວດໂທຫາກໍ່ບໍມາ ຕອບແບບຄັກໆ ມາກໍ່ຄືເກົ່າຕອນໄປເຂົາຜ່ອນສຽງຢູ່ແຕ່ວ່າພວກຂ້ອຍກັບເຂົາກໍ່ແຮງຂື້ນອີ່ກ ບໍ່ຢາກໄປແລ້ວ ແລ້ວປະຊາຊົນຄືເຮົາຊີ່ໄປເຜີ່ງໃຜ.ປານນັ້ນວ່າ 2018 ເມືອງປາກແບງຊີ່ເປັນເມືອງທອງທ່ຽວຂອງແຂວງອຸດົມໄປ ແຕ່ບັນຫາຊໍ່ານີ້ບໍ່ແກ້ໄຂ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຳປຫາທ່ານເຈົ້າເມືອງຖີ້ມໃຫ້ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງຖີ້ມໃຫ້ທ່ອວທ່ຽວ ທ່ອງທ່ຽວຖີ້ມໃຫ້ຍຸດຕິທໍາ ຍຸດຕິທໍາຖີ້ມໃຫ້ຕໍາຫລວດ. ມີແຕ່ໂຍນຳປໂຍນມາ ແລ້ວບໍ່ມີພາກສ່ວນໃດມາແກ້ໄຂເລີຍ.

ຖ້າຢາກດຳເນີນທຸລະກິດຕໍ່ ເຈົ້າຂອງ Happy Bar ກໍ່ຄວນແກ້ໄຂປັບປຸງຮ້ານ ບໍ່ໃຫ້ມີສຽງນັນແບບນີ້. ຄວນເປັນບາ ປິດທີ່ເກັບສຽງໄດ້ ຄືກັບ ບ່ອນອື່ນໆ.

ຕ່າງໜ້າປະຊາຊົນທີ່ເມືອງປາກແບງ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.