Header Ads

ກຸ່ມທ່າບໍແກ້ວ ເມືອງພູຄູນ ຈັດພິທີເປີດປ້າຍກຳນົດເຂດວັງສະຫງວນ


ກຸ່ມທ່າບໍແກ້ວ ເມືອງພູຄູນ ຈັດພິທີເປີດປ້າຍກຳນົດເຂດວັງສະຫງວນ
ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກນີ້ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງພູຄູນ ຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງ 3 ບ້ານຂອງກຸ່ມທ່າບໍແກ້ວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດປ້າຍກຳນົດວັງສະຫງວນເຂດອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແບບມີສ່ວນຮວມກັບຊຸມຊົນຢູ່ທີ່ບ້ານວຽງສະໄໝ ກຸ່ມທ່າແກ້ວ ໂດຍມີທ່ານ ປທ ເພັດສະໝອນ ວົງສີປະເສີດ ຮອງເຈົ້າເມືອງພູຄູນ, ມີບັນດາຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ, ກຸ່ມພັດທະນາທ່າບໍແກ້ວ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນ3ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ.


ເພືອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າມີຄວາມຍືນຍົງ ເປັນວຽກພື້ນຖານຂອງການຄືນຄວາມອຸດົມສົມບູນສູ່ທຳມະຊາດໃນຂອບເຂດເມືອງພູຄູນ ໂດຍຊຸມຊົນມີສວນຮວມປະກອບສວນອະນຸລັກໃນພິທີ ທ່ານ ສົມເພັດ ຮວງມະນີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິງແວ້ດລ້ອມເມືອງ ໄດ້ຂື້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງພູຄູນ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນຄື:ການກຳນົດຂອບເຂດສ້າງວັງອະນຸລັກ, ເຜີຍແຜ່ບັນດາລະບຽບຫຼັກການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ເພືອເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການອານຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
ວັງສະຫງວນກຸ່ມທ່າແກ້ວເມືອງພູຄູນ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຂອບເຂດຫ້ວຍນໍ້າທີ, ນໍ້າລາວລົງໃສ່ນໍ້າຄານ ໃນບໍລິເວນບ້ານວຽງສະໄໝເຊິ່ງມີເນື້ອທີທັງໝົດ70ກວ່າເຮັກຕາ ເຊິງເປັນໜ້າທີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງພູຄູນ ກັບ ປະຊາຊົນຈຳນວນ3ບ້ານຂອງກຸ່ມທ່າບໍແກ້ວຄື: ບ້ານວຽງສະໄໝ, ນາກຶນ ແລະ ບ້ານບວມພໍ ໃນໂອກາດນີ້ທ່ານປທ ເພັດສະໝອນ ວົງສີປະເສີດ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳໃຫ້ຫ້ອງການທີ່ກຽວຂ້ອງ ຮ່ວມຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ຖື່ເອົາການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ເພືອສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການກຳນົດເຂດວັງສະຫງວນ


ການອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງບັນດາພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ມີກົນໄກປະສານງານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາລາດຕະເວນຢ່າງຕໍ່ເນືອງ ແລະ ປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນໄດ້ດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.                         

ຂ່າວ: ວັນທຽນ ຄຳທະສິດ ນັກຂ່າວເມືອງພູຄູນ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.