Header Ads

ເຕືອໄພ! ໃຫ້ລະວັງ ພວກຊື້ເຂົ້າ ໂລບຕາຊິງ! ບອກຕໍ່ໆກັນແດ່ເຕືອນໄພ: 🚨🚨 +ວັນທີ 8/11/2017 ໄດ້ມີແກ້ງຕົ້ມຕຸ້ນມາເລາະຊື່ເຂົ້າເປືອກຢູ່ແຖມສາຍຂອງ (ເມືອງສັງທອງເມືອງໝື່ນ ເມືອງເຟືອງ) ແກ້ງນີ້ມີນຳກັນ5ຄົນ ພາຫະນະທີໃຊ້ເປັນລົດໄດຫັນຫມາຍເລກທະບຽນ ກດ 0995 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະອີກຄັນ1 ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າປ້າຍຫຍັງເບິ່ງຕາມຮູບທີ2

🚩ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ເວລາປະມານ17:00 ແກ້ງດັ່ງກວ່າໄດ້ມາຖາມຊື່ເຂົ້າເປືອກນຳຂອ້ຍຢູ່ເຮືອນ ບອກວ່າຂໍ່ຊື່ເຂົ້າແນ່ບໍ່ເອົາຫລາຍກາໄດ້ ພໍໃຫ້ເຕັມລົດເອົາປະມານ10ເປົ່າກາໄດ້ ຂອ້ຍກໍ່ຕົກລົງຂາຍ ຈາກນັ້ນແກ້ງດັ່ງກວ່າກໍ່ເອົາເປົາຂອງເຂົາເອງມາໃຊ້ເຂົ້າ(ເປົາບັກໃຫຍ່ ສີເຫຼືອງ)ແລະໄດ້ເອົາຊິງຂອງກາເຈົ້າເອງມາຊັງ ປາກົດວ່າແຕ່ລະເປົ່າໄດ້ແຕ່ 55-60ກິໂລ (ເປົານອ້ຍຂອງກູກາໄດ້ຮອດ50ແລ້ວ) ຂອ້ຍກາແປກໃຈຄືໄດ້ຫນອ້ຍແທ້ ຂອ້ຍຈຶ່ງເອົາຊິງຂອງມາຊັງເອງແຕ່ກາເຈົ້າບໍ່ຍອມ ຢືນຍັນສິເອົາຊິງກາເຈົ້າຊັງເອງ
ຂອ້ຍ: ກາບອກໃຫ້ຊັງທັງ2ຊິງເບິ່ງເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ
ແຕ່ກາເຈົ້າກາເວົ້າຫັນເວົ້ານີ້ບອກວ່າຊິງຂອ້ຍແຂງ
ຂອ້ຍ:ກາບອກແຂງພວກເຈົ້າກາແຮງໄດ້ກຳໄລຂອ້ຍຕວະຊັງໂລດຂອ້ຍສິເອົາຊິງຂອ້ຍ
ສຸດທ້າຍເອົາມາຊັງຊິງຂອ້ຍປາກົດວ່າໄດ້ຮອດ 85-90ກິໂລດທຸກເປົາ
ຂອ້ຍຈຶ່ງບໍ່ຂາຍແລະບອກໃຫ້ເອົາມາມ້ຽນໃຫ້ຄືນ (ຄັນສິເວົ້າຫລາຍຂອ້ຍກາຢ້ານກາເຈົ້າມີແຕ່ຜູ້ຊາຍຈຶ່ງໃຫ້ເອົາເຂົ້າມາສົ່ງແລະປອ່ຍກາເຈົ້າໄປ)

📍📍ຈຶ່ງຢາກຝາກເຕືອນພໍ່ແມ່ພີ້ນອ້ງຊາວໄຮ່ຊາວນາທຸກຄົນລະມັດລະວັງບຸກຄົນພວກນີ້ໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນເຫຍືອຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີເຫຼົ່ານີ້

🚩🚩ເຂົ້າທຸກເມັດຊາວໄຮ່ຊາວນາເຮັດມາດວ້ຍຄວາມລຳບາກ ມາຄົດມາກົງກັນແບບນີ້ອີ່ຕົນເຂົາເຈົ້າແນ່
🚩🚩ຝາກແຊຕໍ່ໆກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນຫລົງກົນຂອງຄົນບໍ່ດີ🚩🚩
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.