Header Ads

ລົດເກັງປະທະລົດຈົກ! ສອງລຸມ 1! ສຸດທ້າຍ..... (ຊົມຄລິບ)


ເລື່ອງລາວຈາກຕ່າງແດນ ມື້ນີ້ ເປັນຄລິບສຸດລະທຶກ ທີ່ຖືກແຊກັນ ທີ່ປະເທດລັດເຊຍ. ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ລົດເກັງໄດ້ຂີ່ມາປະທະ ກັບລົດຈົກ. ຕ່າງຝ່າຍກໍ່ບໍ່ຍອມຫຼີກທາງ.  ຜູ່ຂີ່ລົດເກງມານໍາກັນສອງຄົນ ໂມໂຫ ເລີຍພາກັນໂດດໄປຫຸ້ມຕີ ຄົນຂັບລົດຈົກ.


ຂະນະທີ່ຜູ່ຖ່າຍຄລິບເຫັນສະຖານະການບໍດີ ເລີຍຮ້ອງໃສ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕີຄົນຂັບລົດຈົກ. ແຕ່ຊາຍທີ່ມານຳລົດເກງ ທັງສອງ ພັດຍັງຢາກຫາເລື່ອງ ຈະມາຫາຄົນທີ່ກຳລັງຖ່າຍຄລິບ ທີ່ຮ້ອງໄປໃສພວກເຂົາ.


ດ້ວຍຄວາມແຄ້ນ, ຄົນຂັບລົດຈົກບໍ່ຫຼາຍເລື່ອງ, ອັດປະຕູລົດ ແລ້ວໃຊ້ຈົກລົດ ສັບລົດເກງມຸ່ນອັບຍັບ....  ຊາຍທັງສອງມີແຕ່ຮ້ອງໂອ໋ຍໆໆໆໆ


ຊັບມຸ່ນເລີຍ...

ຢຽບຊໍ້າ...


ຊົມຄລິບ.... ໄດ້ເລີຍ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.