Header Ads

ໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ ເງິນເດືອນ 1500-2000 ໂດລາ!


ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ຮ່ວມກັບ ອົງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສ.ເກົາຫລີ
tel : 021-711-748~9, 020 9991 7757
ເວລາເຮັດວຽກ ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
8:30 - 12:00 ໂມງ
13:30 - 17:00 ໂມງ
ເວລາຮຽນ
17:00~20:00ປະກາດ
ເມື່ອເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫລີສາມາດມີເງິນເດືອນໄດ້ 1,500$~2,000$
ຮຽນພາສາເກົາຫລີ 75 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ,
ອາຈານມີ 2 ຄົນ. ຄົນເກົາຫລີ 1, ຄົນລາວ 1
- ອີງຕາມ ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ. ເກົາຫລີ ທີ່ໄດ້ລົງນາມວັນທີ 9 ກັນຍາ 2016, ກ່ຽວກັບ ການເຫັນດີຈັດສົ່ງ-ຮັບເອົາແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫລີ


ເຖິງ: ຜູ້ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫລີ 
ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ຮສສ ຮ່ວມກັບ ອົງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກະຊວງການຈ້າງງານ ແລະ ແຮງງານ ສ.ເກົາຫລີ ຈະໄດ້ເປີດການສອບເສັງເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫລີ ຮອບໃຫມ່


ເງື່ອນໄຂ:
ເປັນຄົນສັນຊາດລາວ ບໍ່ຈຳແນກເພດ, ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 39 ປີ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ສາມາດຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ, ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາເກົາຫລີ.
ສ່ວນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານອຸບມຸງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

tel : 021-711-748~9, 020 9991 7757
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ຮ່ວມກັບ ອົງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສ.ເກົາຫລີ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.