Header Ads

ຖ້າບໍ່ຂີ້ຄ້ານ ຫຸ່ນດີ ແລະ ແຂງແຮງແນ່ນອນ ກັບ 8 ທ່າອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍຕົນເອງ (ມີຄລິບ)


ມື້ນີ້ ໂທລະໂຄ່ງ ຟິດເນັສ (Tholakhong Fitness) ຂໍນຳເອົາວິທີອອກກຳລັງກາຍ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນໄປ ເຂົ້າຄອສອອກກຳລັງກາຍ ລາຄາແພງໆ. ຖ້າເຮັດທຸກມື້ ດ້ວຍຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ, ບໍ່ວ່າທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ ກໍ່ຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ. ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຫຸ່ນຂອງທ່ານຈະຟິດແອນເຟີມ ແນ່ນອນ.

ເຊິ່ງມື້ນີ້ ໂທລະໂຄ່ງ ຟິດເນັສ ເອົາເຕັກນິກດີໆ ທີ່ເປັນ ທ່າອອກກຳລັງກາຍ 8 ທ່າ ທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີອຸປະກອນ ໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາ. ມາເລີ່ມກັນເລີຍ.

1. ທ່າຄອມແມັນໂດ :


ທ່ານີ້ ແມ່ນງ່າຍດາຍ ໂດຍປະຕິບັດແບບນີ້ເດີ: ເປັນທ່ານອນ, ຢຽດຂາໃຫ້ຫຊື່, ຂວໍ້າໜ້າລົງ. ໃຊ້ປາຍນີ້ວຕີນດັນຂາໃຫ້ຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໃຊ້ແຂນ ສະຫຼັບຊ້າຍຂວາ ຂຶ້ນລົງ. ເຮັດໃຫ້ໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄັ້ງຕໍ່ເນື່ອງກັນ. (ມີຄລິບສາທິດ ດ້ານລຸ່ມ)

2. ທ່າຍົກແຂນບັງແທງເຂົ່າ


ຖ້າຜູ່ໃດມັກເບິ່ງຕີມວຍລາວ ຫຼື ມວຍໄທ ກໍ່ຈະຮູ້ວິທີການອອກກໍາລັງກາຍທ່ານານີ້ໄດ້ດີ. ວິທີການເຮັດແມ່ນໃຫ້ຢືນຊື່ໃນທ່າຕົງ. ຍົກແຂນທັງສອງ ແບບ ບັງໄວ້ ໂດຍປິ່ນໜ້າມື້ ໄປທາງໜ້າ. ຈາກນັ້ນ ກໍໍສະຫຼັບຂາເທື່ອລະຂ້າງໄປຫຼັງ ແລ້ວ ຍົກໃຫ້ຂຶ້ນມາທີ່ລະດັບໜ້າເອີກ. ໃຫ້ເຮັດຊໍ້າກັນໄປມາ 10 ຄັ້ງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. (ຊົມຄລິບສາທິດ ດ້ານລຸ່ມ)

3. ທ່າຈັບດຳເບວ ພ້ອມຍົກຂາ


ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດທ່ານີ້ ແມ່ນ ມີດຳເບວ 1 ອັນ, ເອົາປະມານ 1-3 ກິໂລກະລາມ ກໍ່ໄດ້ແລ້ວ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຢູ່ໃນທ່ານອນຫງາຍ, ຂາຢຽດຊື້, ມື້ທັງສອງຈັບດຳເບຍ ຢຽດຊື່ ໄປທາງເທີງຫົວ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ກໍ່ຍົກຂາ ແລະ ແຂນທີ່ຈັບດຳເບວຂຶ້ນພ້ອມກັນໃຫ້ມາຈຸກັັນທີ່ລະດັບເອີກ. ເຮັດຊໍ້າໄປມາ ຢ່າງໜ້ອຍ 10-12 ຄັ້ງເດີ. (ຊົມຄລິບສາທິດ ດ້ານລຸ່ມ)

4. ທ່າ 4 ດັນ 1 ກົ້ມ


ເປັນການປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງການແລ່ນ ແລະ ການໂປ່ມດິນ (ຟິດພື້ນ), ວິທີເຮັດແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນທ່າຟິດພື້ນ ໂດຍທີ່ ມືທັງສອງດັນຮ່າງກາຍຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ແລ່ນສະຫຼັບຂາຊ້າຍຂວາ ນັບໃຫ້ໄດ້ 1 ຫາ 4, ແລ້ວ ຟິດພື້ນ 1 ຄັ້ງ. ເຮັດຊໍ້າກັນໄປມາ 10​ ຄັ້ງ (ເບິ່ງຄລິບສາທິດ ດ້ານລຸ່ມ)

5. ທ່າ ຍົກຂາທົບ ຍົກຂາຊື່


ທ່ານີ້ແມ່ນງ່າຍໆ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນຄື ນອນຫງາຍ,​ ແຂນໃຫ້ແນບຕິດລຳຕົວ. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ສະຫຼັບການຍົກຂາ ແບບ ຍົກໃຫ້ຂາຕັ້ງຊື່ ແລະ ຍົກຂາແບບທົບເຂົ່າ. ເຮັດສະຫຼັບກັນໄປມາ ໃຫ້ໄດ້ 10 ຄັ້ງເປັນຢ່າງຕໍ່າ. (ເບິ່ງຄລິບສາທິດ ດ້ານລຸ່ມ)

6. ທ່ານອນຫງາຍເດັ້ງກົ້ນ


ທ່ານີ້ກໍ່ຄ້າຍຄືທ່າກ່ອນໜ້ານີ້ ພຽງແຕ່ ນອນຫງາຍ, ທົບເຂົ່າຂຶ້ນໜ້ອຍໜື່ງ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍົກກົ້ນຂຶ້ນໃຫ້ສູງເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ໂດຍທີ່ຕີນ ແລະ ບ່າຕ້ອງຕິດພື້ນ ແລະ ແຂນກໍ່ແນບພື້ນເຊັ່ນກັນ. (ເບິ່ງຄລິບສາທິດ ດ້ານລຸ່ມ.


7. ທ່າໂຢ້ເຂົ່າໂດດ ສະຫຼັບ


ທ່ານີ້ກໍ່ງ່າຍ ໂດຍການຢືນ ໃຫ້ມື້ທັງສອງໃນທ່າບັງປິ່ນຝາມືໃສ່ກັນ. ຂາຂວາຍັບໄປດ້ານໜ້າ ແລະ ຂາຊ້າຍ ຍັບໄປດ້ານຫຼັງ. ໂຢ້ເຂົ້າລົງສອງບາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໂດດ ສະຫຼັບຂາ. ເຮັດປ່ຽນກັນໄປມາ 10 ຄັ້ງ. (ເບິ່ງການສາທິດ ດ້ານລຸ່ມເດີ)

8. ທ່າໂດດ ຊູໂມ


ຢືນໃນທ່າຊູໂມ ໂດຍການຍະຂາພໍປະມານ ກວ້າງກວ່າລະດັບບາ ໜ້ອຍໜຶ່ງ. ມື້ທັງສອງຈັບກັນຍົກໄວ້ ລະດັບກ້ອງຄາງ. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ໃຊຢືນໃຊ້ປາຍຕີນ ແລ້ວ ກໍ່ໂດດແບບຊູໂມ ໃຫ້ໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 10​ ຄັ້ງ. (ເບິ່ງກັບຄລິບສາທິດ ດ້ານລຸ່ມ)
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.