Header Ads

ສວຍສາອາກອນ ນະຄອນຫຼວງແຈ້ງໃຫ້ 86 ບໍລິສັດເລັ່ງຖອກພັນທະ! ກາຍ 90 ວັນອາດຖືກຍົກເລີກໃບອານຸຍາດ!ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ອອກແຈ້ງການເລື່ອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດເກີນ90ວັນ ແລ້ວຍັງບໍ່ທັນມາມອບພັນທະອາກອນ ໃນປີ 2016 -2017 ອາດຈະໄດ້ນຳສະເໜີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງລົບລ້າງອອກສະຖິຕິຄຸ້ມຄອງ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີ 86 ບໍລິສັດທີ່ມາຂຶ້ນທະບຽນແຕ່ເກີນ 90 ວັນແລ້ວຍັງບໍ່ມາເສຍພັນທະອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍເຫັນວ່າ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ, ຖ້າວິສາຫະກິດໃດມີຈຸດປະສົງຈະສຶບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃຫ້ຮີບໄປແຈ້ງເຈດຈຳນົງພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ ຢູ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດ) ນັບແຕ່ມື້ອອກແຈ້ງການນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນຈະໄດ້ນຳສະເໜີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງລົບລ້າງອອກຈາກສະຖິຕິຄຸ້ມຄອງ.

ມີບໍລິສັດໃດແດ່ອ່ານຕາມນີ້ເລີຍ ຖືກບໍລິສັດໃຜລະຮີບຮ້ອນໄປສະເໜີຕົວດ່ວນໆ


ແຈ້ງການເປັນທາງການ ແລະລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີອາດຖືກລົບລ້າງຖ້າບໍ່ໄປສະແດງເຈດຈຳນົງແຈ້ງການເປັນທາງການ ແລະລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີອາດຖືກລົບລ້າງຖ້າບໍ່ໄປສະແດງເຈດຈຳນົງ
ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫລວງ


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
No comments

Powered by Blogger.