Header Ads

ສົກປີ 2017 ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເມືອງລະມາມ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ


ອີງຕາມການໃຫ້ສໍາພາດຂອງທ່ານ ປອ ແພງສີ ສີລາວີ ກໍາມານພັກແຂວງ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງ ລະມາມ ຫວ່າງວັນທີ 14 ທັນວາ ຜ່ານມາວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະສົກປີ 2017 ຄະນະພັກ-ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງລະມາມໄດ້ສຸມໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2017 ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະເປົ້າໝາຍ ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຫັນວ່າ: ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ເຊິ່ງສາມາດສ້າງມູນຄ່າຜົນຜະລິດໂດຍລວມ ຫຼື(GO) ເພີ່ມຂຶ້ນ9,94% ສາມາດສ້າງມູນຄ່າໃນລາຄາປະຈຸບັນ ບັນລຸໄດ້ 473,21 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ ບັນລຸໄດ້ 13,142 ລ້ານກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 1.642 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ ໃນນັ້ນ ຂະແໜງກະສິກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ 7,12% ກວມເອົາ 39,91% ຂອງລວມຍອດມູນຄ່າຜົນຜະລິດທັງໝົດ, ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ 13,20% ກວມເອົາ 16,36% ຂອງລວມ ຍອດມູນຄ່າຜົນຜະລິດທັງໝົດ ແລະຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 11,41% ກວມເອົາ 43,71% ຂອງລວມຍອດມູນຄ່າຜົນຜະ ລິດທັງໝົດ.

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ເມືອງ ລະມາມ ຍັງໄດ້ປັບປຸງ ແລະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນບ້ານໃນຕົວເມືອງ ແລະຊົນນະບົດທີ່ມີີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ກວມ 83,72%, ມີທາງລົດທຽວ ໄດ້ 2 ລະດູການກວມ 99% ທັງນີ້, ກໍຍ້ອນວ່າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງ ແລະຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄືແນວນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກໃນທົ່ວເມືອງລະມາມຫຼຸດລົງ ຈາກເມື່ອກ່ອນ 7 ບ້ານ ມາຮອດປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 6 ບ້ານເທົ່ານັ້ນ ຫຼືເທົ່າກັບ 13,95% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວເມືອງ.

ສໍາລັບແຜນຄາດຄະເນໃນປີ 2018 ນີ້ ເມືອງ ລະມາມ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 10,44% ຄາດວ່າ ຈະສ້າງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ 522,59 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນບັນລຸໄດ້ 13,14 ລ້ານກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 1.778 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ ໂດຍຂະແໜງກະສິກໍາໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,4% ກວມເອົາ 39,91% ຂອງລວມຍອດມູນຄ່າຜົນຜະລິດທັງໝົດ, ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,20% ກວມເອົາ 16,36% ຂອງລວມຍອດມູນຄ່າຜົນຜະລິດທັງໝົດ ແລະຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 11,41% ກວມເອົາ 43,73% ຂອງລວມຍອດມູນຄ່າຜົນຜະລິດທັງໝົດ, ທັງນີ້ພັກ-ລັດແມ່ນສູ້ຊົນຊອກທຸກວິທີທາງເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນ ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ຂ່າວແຂວງເຊກອງ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.