Header Ads

ແຈ້ງການດ່ວນ ເຖິງປະຊາຊົນ ທີ່ມີບັນຫາ ທີ່ໄດ້ເອົາເງິນໄປຝາກນຳບໍລິສັດ ລາວຄຳ ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນ ຈຳກັດແຈ້ງການ

-   ເຖິງພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ເອົາເງິນໄປຝາກນຳບໍລິສັດ ລາວຄຳ ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນ ຈຳກັດ.
-   ເລື່ອງ: ໃຫ້ໄປສະໜອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄປແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຫັນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວມີພຶດຕິກຳຍັກຍອກ-ສໍ້ໂກງຊັບ ທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ.

(ລາຍລະອຽດໃຫ້ທ່ານອ່ານຕາມເອກະສານທີ່ຂັດຕິດມາພ້ອມນີ້)
ເບີ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານ:

1. ພົທ ປອ ສີສະຫວັດ ສັງສິນໄຊ 020 99393394
2. ພັຕ ຄຳໄພທູນ ລໍວັນຫງຽນ 020 56202555
3. ພັຕ ສົມຊາຍ ມິດດາວົງ 020 97892653
4. ພັຕ ວຽງທອງ ໄຊຍະຈັນ 020 97891453
5. ຮອ ສົມພັນ ບຸນທະວົງ 020 98089554No comments

Powered by Blogger.