Hot post

Top/hot-posts

Recent posts

ຄະນະອຸປະຖຳວັດສາມັກຄີໄຊ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຢ້ຽມຢາມການກໍ່ສ້າງວິຫານວັດບ້ານບໍ່ເຕນ
ບໍລິສັດ ETL ແນະນໍາເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າໃຫມ່, ເຄືອຂ່າຍໃຫມ່ ແລະ ການບໍລິການແບບໃໝ່ໃນລາວ
ເຈົ້າແຂວງວຽງຈັນ ສັ່ງກວດສອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ
ມອບຮັບແລ້ວ ເງິນຊົດເຊີຍ ໂຄງການທາງດ່ວນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫມາຍເລກ 1
ການນໍາແຂວງອຸດົມໄຊ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປູກ-ການລ້ຽງ ທີ່ບ້ານຫຼັກ 32 ເມືອງໄຊ
ອັດຕະປື ຕ້ອງການງົບ 2 ພັນກວ່າຕື້ກີບ ເພື່ອຟື້ນຟູໄພພິບັດ ຢູ່ສະໜາມໄຊ ຮອດປີ 2021
2020 ຈະສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີແກ້ໄຂທຸກອຸປະສັກທີ່ພົວພັນເຖິງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ