ລູກຫຼານເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ກັບວິຊາໜັງໜຽວ ທີ່ ວັດຖິ່ນແກ້ວ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ (ມີຄລິບ)

ພາບຈາກ: ເພດຈ໌ ເຜີຍແຜ່ພຸດທະສາດສະໜາ
ໃນວັນທີ 11-11-2014 ລູກຫຼານເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ກັບວິຊາໜັງໜຽວ ທີ່ ວັດຖິ່ນແກ້ວ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໝາຍເຫດ: ເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ຄວນໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກຜູ່ໃຫຍ່. ບໍ່ຄວນເອົາໄປຮຽນແບບ ເພາະຕ້ອງມີການເຝິກຝົນ ຈິ່ງສາມາດມາສະແດງແບນີ້ໄດ້. ຂອບໃຈຄລິບຈາກ: Thavone ImsoukPost a Comment

0 Comments