ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ນັບແຕ່ ປີ 1975 ເຖິງປະຈຸບັນ


ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ນັບແຕ່ ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ທີທັງໝົດ 7 ທ່ານ. ແຕ່ລະທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແລະ ໄລຍະເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານມີດັ່ງນີ້.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທີ 7: ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ແຕ່ວັນທີ 20 ເມສາ 2016 ເຖິງປະຈຸບັນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທີ 6: ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ແຕ່ວັນທີ 23 ທັນວາ 2010 ຫາ ວັນທີ 20 ເມສາ 2016
ລວມວາລະທັງໝົດ 5 ປີ 119 ວັນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທີ 5: ທ່ານ ບົວສອນ ບຸບຜາວັນ
ແຕ່ວັນທີ ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2006 ຫາ 23 ທັນວາ 2010
ລວມວາລະທັງໝົດ 4 ປີ 198 ວັນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທີ 4: ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍຣະຈິດ
ແຕ່ວັນທີ ວັນທີ 27 ມີນາ 2001 ຫາ 8 ມິຖຸນາ 2006
ລວມວາລະທັງໝົດ 5 ປີ 173 ວັນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທີ 3: ທ່ານ ສີສະຫວາດ ແກ້ວບຸນພັນ
ແຕ່ວັນທີ 24 ກຸມພາ 1998 ຫາ ວັນທີ 27 ມີນາ 2001
ລວມວາລະທັງໝົດ 3 ປີ 31 ວັນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທີ 2: ທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ແຕ່ວັນທີ  15 ສິງຫາ 1991 ຫາ ວັນທີ່ 24 ກຸມພາ 1998
ລວມວາລະທັງໝົດ 6  ປີ 193 ວັນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທີ 1: ທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
ແຕ່ວັນທີ  8 ສິງຫາ 1975 ຫາ ວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991
ລວມວາລະທັງໝົດ 15  ປີ 250 ວັນ

Post a Comment

0 Comments