ຄະນະກອງທຶນເຂັ້ມແຂງເຮັດໃຫ້ເງິນກອງທຶນເຕີບໂຕເຖິງ 4,8 ຕື້ກີບ
ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານເປັນບູລິມະສິດໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືອົງການປົກຄອງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ທີ່ຍາມໃດກໍ່ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ສະນັ້ນທາງອົງການປົກຄອງແຂວງຈິ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານຂຶ້ນ, ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີອັດຕາດອກເບຍຕໍ່າ, ເພື່ອນໍາໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ.ຜ່ານການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບກອງທຶນແລ້ວ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວສູງໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກອງທຶນ ແລະ ຮູ້ນໍາໃຊ້ເງິນທຶນເຂົ້າສູ່ການຜະລິດໃນຮູບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກໍາໄລ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະສິກໍາທີ່ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ, ນໍາໃຊ້ໃນກິດຈະການບໍລິການຮູບແບບ ໃໝ່ທີ່ທ່ວງທັນກັບການພັດທະນາຂອງສັງຄົມ, ການກະຈາຍລາຍໄດ້ຈາກການນໍາໃຊ້ທຶນໃນກອງທຶນ ເຫັນວ່າປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍມີການປ່ຽນແປງໂສມໜ້າໃໝ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ, ດັ່ງກອງທຶນພັດທະນາ ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງ ຫົງສາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2009, ເປັນກອງທຶນທີ່ທ້ອນໂຮມທຶນຂອງສະມາຊິກພາຍໃນບ້ານດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 238 ຄົນ, ມີເງິນຝານຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ 143 ລ້ານກວ່າກີບ, ມີຄະນະບໍລິຫານ 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ແຕ່ລະຄົນແມ່ນໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ສັດສື່ບໍລິສຸດ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ, ຄະນະແຕ່ລະຄົນແມ່ນໄດ້ແບ່ງໜ້າວຽກຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຄົນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຊີຕ່າງໆ, ໃນແຕ່ລະເດືອນຄະນະກອງທຶນແມ່ນມີການສະຫຼຸບລະອຽດຈະແຈ້ງ ອັນເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກກອງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ຮັບການໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ປະຈຸບັນມີປະຊາຊົນມາສະມັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກອງທຶນທັງໝົດ 485 ຄົນ, ມີເງິນສະສົມໃນກອງທຶນ 144 ລ້ານກວ່າກີບ, ມີເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ 4,8 ຕື້ກີບ, ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ໃນປີ 2017 ນີ້ຈໍານວນ 4 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຕ່ລະປີຜ່ານມາແມ່ນມີເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານມີຊີວິດດີຂຶ້ນເທືອລະກ້າວ, ສໍາລັບການປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະເດືອນແມ່ນໃຊ້ເລວາ 2-3 ວັນແລ້ວແຕ່ສະມາຊິກມາຊ້າຫຼືໄວຄື: ມື້ທໍາອິດຈະຮັບເງິນຝາກ, ບັນທຶກຜູ້ຈອງເງິນກູ້, ຮັບເງິນສົ່ງຄືນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ, ຫຼັງຈາກສໍາເລັດແລ້ວກໍຈະປ່ອຍເງິນກູ້ໃນມື້ຕໍ່ໄປ.ພາບ ແລະ ຂ່າວ:  ຂ່າວແຂວງ ໄຊຍະບູລີ/ມີເດຍລາວ


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


Post a Comment

0 Comments