ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ໂຮງງານຕັດຫຍິບທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການມາດຕະຖານຂະແໜງຕັດຫຍິບ
ພິທີ-ມອບຮັບໃໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ໂຮງງານຕັດຫຍິບທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການມາດຕະຖານດ້ານແຮງງານງານໃນຂະແໜງຕັດຫຍິບ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 25 ທັນວາ ນີ້, ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາປາຣາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ , ມີບັນຕາງໜ້າພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາຕາງໜ້າໂຮງງານຕັດຫຍິບ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ອັດຕາການຜະລິດ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງຂະແໜງຳການຕັດຫຍິບ ລາວ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການກວດກາແຮງງານ ແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍແຮງງານຂອງລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ກຽ່ວກັບກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການຮັບປະກັນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານ ແລະ ລູກຈ້າງ ໄດ້ອອກແບບ ແລະ ນຳໃຊ້ແຜນການປັບປຸງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບກວດກາແຮງງານ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກຽ່ວກັບກົດໝາຍແຮງງານ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານໄດ້ລະບຸກໄວ້ ແລະ ການຜະລິດໃນໂຮງງານຕັດຫຍິບ,ກິດຈະກຳໂຄງການດັ່ງກ່າວ ການປືກສາຫາລືຈັດຝືກອົບຮົມວຽກງານກວດກາແຮງງານ, ການຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບກຳມະບານ ການຮຽນຮູ້ໃນການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ສ້າງອຸປະກອນຮຽນຮູ້ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຝືກອົບຮົມ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ກຽ່ວກັບກົດໝາຍແຮງງານ, ສ້າງບົດວິເຄາະຜົນກະທົບແຊກແຊງໂຮງງານ, ການຈັດຝືກອົບຮົມກຽ່ວກັບກົດໝາຍແຮງງານໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງງານ ແລະ ອຳນວຍການ ສະດວກໃຫ້ແກ່ ຄະນະກຳມະບານບໍລິຫານແຮງງານ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນເລີມແຕ່ ເດືອນ ມັງກອນ 2015 ສຳເລັດ ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2017ນີ້.ພາບ-ຂ່າວ: ເພັດສະໄໝ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


Post a Comment

0 Comments