ລະວັງ! ຂົນເງິນສົດເຂົ້າອອກປະເທດເກີນກຳນົດ ອາດຕົກເປັນອາດສະຍາກຳທາງເສດຖະກິດ!ຈາກເຫດການ ເຈົ້າໜ້າທີດ່ານ ໜອງຄາຍ ປະເທດໄທ ຈັບສອງອ້າຍນ້ອງ ຄົນລາວ ທີ່ກຳລັງຂົນເງິນ 98 ລ້ານບາດ (ຫຼືປະມານ 24,7 ຕື້ ກີບ) ທີ່ກາຍເປັນ ກະແສຂ່າວ ດັ່ງທັງສອງຝັ່ງຂອງ ແລະ ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ.

ບັນຫານີ້ ໄດ້ກາຍເປັນບົດຮຽນສຳຄັນ ທີທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮຽນຮູ້ ກົດໝາຍ ໃນການພົກພາ ຫຼື ຂົນເງິນຈຳນວນຫຼາຍ ເຂົ້າອອກປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ປະເທດລາວ ຫຼື ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ມີກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ ເງິນສົດ. ໂດຍສະເພາະ ການນຳເງິນສະກຸນຕ່າງໆ ເຂົ້າ ຫຼື ອອກປະເທດ.

ມື້ນີ້ ຮັກລາວ ໂທລະໂຄ່ງ ຈະນຳເອົາຂໍ້ມູນສຳຄັນ ສະເພາະ ຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ໃນການນຳເອົາເງິນ ເຂົ້າອອກຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້

ສປປລາວ:
- ການນຳເອົາເງິນສົດ ເຂົ້າມາໃນປະເທດ ທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 10,000​ ໂດລາ ຫຼື ຫຼາຍກ່າ 225,000 ບາດ ຫຼື ປະມານ 80 ລ້ານກີບ ຕ້ອງໄດ້ມີການແຈ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພາສີ ທີ່ຢູ່ດ່ານ. ຖ້າລະເມີດ ແລະ ຖືກຈັບກຸມໄດ້ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
- ການນຳເອົາເງິນສົດ ອອກປະເທດ : ຫ້າມນຳເງິນສົດ ເງິນກີບ ຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານກີບ ຫຼື ວັດຖຸ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ 100 ລ້ານກີບ ອອກນອກປະເທດ. ຕ້ອງໄດ້ມີການແຈ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ອນ. ຖ້າລະເມີດ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ປະເທດໄທ:
- ການນຳເອົາເງິນສົດເຂົ້າມາປະເທດ: ຫາກນຳເອົາເງິນໂດລາ ຫຼາຍກ່ອນ 20,000 ໂດລາ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ປະຈຳດ່ານ, ຖ້າລະເມີດ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ.
- ການນຳເອົາເງິນສົດ ອອກນອກປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ເງິນບາດໄທ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 450,000 ບາດ ຫຼື ເງິນໂດລາ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 20,000 ໂດລາ. ຫາກຂົນເງິນກາຍ ແລະ ບໍ່ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ.
ການຂົນເງິນອອກນອກປະເທດ ຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຖືເປັນການລັກລອບຂົນເງິນຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຖ້າເປັນເງິນສົດຈຳນວນຫຼາຍ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດ ສະພາບເງິນສົດ ໝູນວຽນໃນຕະຫຼາດ ພາຍໃນ, ຜູ່ທີ່ເຮັດຜິດກົດໝາຍ ອາດຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາ ອາດສະຍະກຳທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ເປັນຜູ່ທີມີເຈດຈຳນົງ ເຮັດໃຫ້ ເກີດບັນຫາ ຕໍ່ສະພາບເງິນສົດ ພາຍໃນປະເທດ.

ດ້ວຍເຫດນີ້! ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບລະບຽບ ແລະ ຫຼັກການຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນສົດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ. ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ປະເທດລາວ ກໍ່ຄືປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ໃນໂລກ.


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
Post a Comment

0 Comments