ອົງການ Care ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ
ແຂວງເຊກອງ :  ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018 ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ ອົງການແຄຣ໌ (Care) ໄດ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ 2 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ແຂວງເຊກອງຄື: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຜະລິດຕະພັນກາເຟ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ ແລະໂຄງການປັບປຸງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ກະລຶມ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທາງຂອງທ່ານ ເສີມສີ ສຸລິຕະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ທ່ານ ເຣນໂດ ໂຣ໋ດ ຮອງຜູ້ອໍານວນການ ອົງການແຄຣ໌ ນາໆຊາດ ປະຈໍາລາວ, ມີຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ມີທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງດາກຈຶງ-ກະລຶມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີລາຍງານ, ລາຍລະອຽດ, ບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈາກທ່ານ ວິພູ ຕາງໜ້າຈາກອົງການແຄຣ໌. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຜະລິດຕະພັນກາເຟ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອແຫ່ງ ປະເທດ ອົດສະຕາລີ (ANCP) ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 1,180,695.62 ໂດລາອົດສະຕາລີ, ໂຄງການຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 30 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃນນີ້, ຄາດຄະເນວ່າຈະມີຈໍານວນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ 3,400 ຄົນ ແລະ 5,774 ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍທາງອ້ອມ ເຊິ່ງຄາດຄະເນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າໃນການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຜະລິດຕະພັນກາເຟ ອາຣາບີກາ ໂດຍຜ່ານການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການຈັດການກຸ່ມເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ; ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຜະລິດຕະພັບກາເຟ ອາຣາບີກາ, ຊາວກະສິກອນທີ່ເປັນແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບກາເຟ; ຜູ້ຜະລິດທີ່ເປັນແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າສາມາດເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນໃນການປູກກາເຟ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນຕາມທີ່ຕ້ອງການຈໍານວນໜຶ່ງໃນການປັບປຸງການປູກກາເຟ ແລະ ການຈັດການສວນກາເຟ.ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການກໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງອາຫານຂອງບັນດາຊຸມຊົນ ຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທຸກຍາກ ຂອງແຂວງເຊກອງ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 4 ປີຄື: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018-30 ມິຖຸນາ 2021 ໂດຍຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຫ້ອງການພາກລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເປັນຕົ້ນ: ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ພະແນກການຕ່າງປະເທດ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫ້ອງການອຸດສະຫິກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ.ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການປັບປຸງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານສະບຽງອາຫານ ຕື່ມອີກ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວພວມໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 25 ບ້ານ ຂອງເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍເພີ່ມເຕີມໄປອີກ 10 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງກະລຶມ ລວມທັງ 2 ເມືອງ ມີຈໍານວນ 25 ບ້ານ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລຸກຊໍາບວກ ມູນຄ່າ 516,745 ເອີໂຣ ໂດຍຈະໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ເພີມ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຈໍານວນໜື່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງໂຄງການເພີ່ມຂື້ນເປັນ 605,246.35 ເອໂຣ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 4 ປີ ເລີ່ມແຕ່ ພຶດສະພາ 2016-ເດືອນທັນວາ 2019. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການກໍເພື່ອປັບປຸງການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ເພີ່ມໂອກາດການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ການປະສົມປະສານຍຸດທະສາດຍົກສະຖານະພາບແມ່ຍິງໃນສັງຄົມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກໜັກຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ.

ຂ່າວ-ພາບ: ນາລີວັນ( ຂ່າວແຂວງເຊກອງ)
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments