ທະນາຄານເມແບັງຂະຫຍາຍໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຕໍ່າຜ້າໃນລາວ
ສະຖານບັນພ້ອມສ້າງຫໍພັກເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ເຝິກອົບຮົມອີກດ້ວຍ ກຸ່ມທະນາຄານເມແບັງພ້ອມດ້ວຍມູນລະນິທິຊ່ວຍເຫຼືອໃນເຄືອທີ່ເອີ້ນວ່າ  Maybank Foundation (ມູນລະນິທິເມແບັງ) ໄດ້ເຮັດການຂະຫຍາຍ “ໂຄງການແມ່ຍິງຕໍ່າຜ້າ ຂອງທະຄານເມແບັງ” ມາສູ່ສປປລາວເຊິ່ງເປັນປະເທດທີສາມໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.


ໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສືບເນື່ອງມາຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເຊິ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືໃນການສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມສີໄມ້ລາຍມືການການຕໍ່າຜ້າອັນເປັນເອກະລັກທີ່ສາມາດສ້າງໂອກາດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີອິດສະລະທາງການເງິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນບັນດາຜູ້ລິເລີ່ມຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນລວມມີ ທ່ານນາງ ອຸເທນ ມະສິສົນໄຊ ຮອງເຈົ້າແຂວງຂຽງຂວາງ, ທ່ານນາງ ດາຕຸກ ໂມໄຮຢານີ ປະທານທະນາຄານເມແບັງ ແລະ ມູນລະນິທິເມແບັງ, ພ້ອມກັບ ທ່ານນາງ ກົມມະລີ ຈັນທະວົງ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ສາວໄໝ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງມີບັນດາແຂກຮັບເຊີນກິດຕິມະສັກທີ່ສຳຄັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ພະນະທ່ານ ໂມດ ໄອນີ ອາຕັນ ທູດມາເລເຊຍປະຈຳລາວ, ທ່ານ ປອ. ນ. ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທ່ານ ບຸດສາຄອນ ອິນທະລັງສີ ຫົວໜ້າ  ສູນກະສິກຳແບບຍືນຍົງ (Clean Agriculture Standard Cnetre) ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານນາງ ຈັນທອນ ຈັນທະຈິດ ຫົວໜ້າ ສະຫະພັນຝ້າຍລາວ  ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຊາດລາວ, ທ່ານ ດົງຽນ ບຸນ ຮອງ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ (Dongtien Bounmiaphai, Director BM of Bank of Laos, Xiengkhouang Province, ທ່ານ ຊູນຊູລອງ ປະທານເມແບັງອິນໂອຈີນ ແລະ ທ່ານ ຊາຣິວ ອາຊົວ ປະທານ ມູນລະນິທິເມແບັງ.ທ່ານນາງໂມໄຮຢານີໄດ້ກ່າວໃນພິທີເປີດວ່າ: “ເຮົາສາມາດເຫັນການພັດທະນາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ໃນບັນດາຊຸມຊົນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມການກໍ່ຕັ້ງໂຄງການຂຶ້ນມາທັງໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ປະເທດກຳປູເຈຍ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາມີແຮງຈູງໃຈຢາກຈະຂະຫຍາຍໂຄງການມາສູ້ປະເທດລາວ ແລະ ໂຄງການນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍເພີ່ມບົດບາດໃນຊີວິດໃຫ້ແກ່ບັນດາແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນເພື່ອເປັນການຟື້ນຟູອຸດສາຫະກຳຜ້າໄໝ ແລະ ໃນທີ່ສຸດແມ່ນຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປະເທດໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສ.”

ສຳຫຼັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຕໍ່າຜ້າໃນລາວແມ່ນຈະຮ່ວມກັບບໍລິສັດປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ສາວໄໝທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງເຊິ່ງເປັນການປະກອບທຸລະກິດ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອສັງຄົມ ກໍ່ຕັ້ງໂດຍ ມາດາມ ກົມມະລີ ຈັນທະວົງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Ramon Magsaysay ແລະ ໄດເຂົ້າຊິງລາງວັນ Noble Peace Prize. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມເປົ້າໝາຍເພື່ອເຝິກອົບຮົມການຕໍ່າແຜ່ນ ແລະ ການສາວໄໝ ແລະ ສິດສອນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຂະບວນການໃນການເຮັດສວນມອນເພື່ອລ້ຽງມ້ອນ.

ທ່ານ ຊາຣິວ ອາຊົວ ຈີມິນ ປະທານ ມູນລະນິທິເມແບັງໄດ້ກ່າວພາຍໃນງານວ່າ “ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຕຕໍ່າຜ້າຂອງທະນາຄານເມແບັງ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃນການການຮັກສາມໍລະດົກ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊຸມຊົນອັນດີງາມໄວ້ ກໍຄືການສ້າງແມ່ຍິງໃນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ມີມະມັດຕະພາບ ແລະ ຄຸນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈຸດສຳຄັນແມ່ນການຮັກສາ, ສືບຕໍ່ ແລະ ສົ່ງເສີມ ເຕັກນິກໃນການຕໍ່າລາຍຜ້າໄໝທີ່ມີເອກະລັກແບບດັ້ງເດີມ ທີ່ສາມາດປະຍຸກໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເສື້ອຜ້າໃນແບບສະໄໝທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິງແວດລ້ອມ.”

ນອກເໜືອຈາກການເປີດໂຄງການແລ້ວ, ມູນລະນິທິເມແບັງຍັງໄດ້ເປີດໂຕໂຄງການສ້າງຫໍພັກເພື່ອແມ່ຍິງຕໍ່າຜ້າ ເພື່ອຮອງຮັບບັນດານັກຮຽນທີ່ຈະ ເຂົ້າມາເຝິກອົບຮົມອີກດ້ວຍ. ຫໍພັກແມ່ນຖືກສ້າງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະໃນການເດີນທາງຂອງຜູ້ເຝິກອົບຮົມໃນປັດຈຸບັນທີ່ຕ້ອງເດີນທາງໃນໄລຍະສູງສຸດສອງມື້ເພື່ອເຂົ້ຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມເປັນເວລາ 15 ມື້. ການສ້າງຫໍພັກແມ່ນເກີດຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ເມແບັງ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ສາວໄໝ ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຕໍ່າຜ້າແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຝິກອົບຮົມແລ້ວກວ່າ 74 ຄົນ, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຊາວກະສິກຳກວ່າ 190 ຄົນ ແລະ ປູກຕົ້ນມອນຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຕົ້ນເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງອາຫານຫຼັກໃນການລ້ຽງໂຕມ້ອນເພື່ອຜະລິດເສັ້ນໄໝດິບ. ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ໂຄງການດັ່ງກ່າງໄດ້ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນຈູລະພາກແກ່ແມ່ຍິງຕໍ່າຜ້າກວ່າ 80 ຄົນ.

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຕໍ່າຜ້າແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກມູນລະນິທິອາຊຽນເຊິ່ງມໄເປົ້າໝາຍໃນການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳຂອງອາຊຽນ ແລະ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃນການສ້າງຕົວຕົນຂອງອາຊຽນໃຫ້ຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ


ມູນລະນິທິເມແບັງ ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂອງກຸ່ມທະນາຄານເມແບັງ ມີເປົ້າໝາຍສ້າງຜົນກະທົບດ້ານດີໃຫ້ກັບຄືນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຢູ່ໃນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການຂອງທະນາຄານ. ໂປແກມຂອງມູນລະນິທິແມ່ນສຸມໃສ່ 6ໝເສົາຫຼັກດັ່ງນີ້: ການສຶກສາ, ການສົ່ງເສີມຊຸມຊົນ, ຊີວິການເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ສິລະປະວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການບັ້ເທົາໄພທຳມະຊາດ.

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments