ສະຖານທູດ ອາເມລິກາ ລົງນາມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ໃນການຊ່ວຍພັດທະນາການສຶກສາດ້ານພາສາອັງກິດ


ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ – ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ  ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໂຄງການຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄູຝຶກການສອນພາສາອັງກິດ ພາຍໃນໄລຍະຫ້າປີ. ການລົງນາມສັນຍາຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂື້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ສະຖານທູດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນການເສີມສ້າງການຮຽນການສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນປີ 2018, ສະຖານທູດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ມີແຜນສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ (ETAs) ຈຳນວນ 10 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ (ELFs) ຈໍານວນ 2 ທ່ານ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ວິທະຍາໄລຄູ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອື່ນໆພາຍໃນປະເທດ.   ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ ຍັງໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮ່ວມສອນພາສາອັງກິດຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນການສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນອາເມລິກາທີ່ທາດດຳ, ສ່ວນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນການທົບທວນດ້ານຫຼັກສູດການຮຽນ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ການພັດທະນາເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການສິດສອນພາສາອັງກິດ ແລະ  ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ ຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຈະເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບິດເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ທັກສະພາສາອັງກິດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດ ເພື່ອຊອກຫາໂອກາດໃຫມ່ໆ ໃນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຄົນຈາກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ລວມທັງ ຜູ້ຄົນຈາກ ຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອິກວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2011, ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ (ETAs) ຈໍານວນທັງໝົດ 50 ກວ່າທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການສິດສອນພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍໄປສະຖາບັນການສຶກສາຫຼາຍແຫ່ງ ລວມທັງໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ. ຈຳນວນຂອງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ (ELFs) ກໍມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໂດຍຫຼັກໆແມ່ນໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນ ການພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມຄູອາຈານໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ.

ການລົງນາມສັນຍາຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕໍ່ກັບໂຄງການຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ດ້ວຍ

VIENTIANE, Lao PDR – U.S. Ambassador Rena Bitter and Minister Sengdeuane Lachanthaboun signed a five-year Letter of Agreement on U.S. Government assistance for English teaching in Laos.  This agreement between the U.S. Embassy and Lao Ministry of Education and Sports will help strengthen English language instruction and offer cultural insights for students in Laos.
In 2018, the U.S. Embassy plans to continue sponsoring ten Fulbright English Teaching Assistants (ETAs) and two State Department English Language Fellows (ELFs) to jointly work with Lao counterparts at Ministry of Education and Sports, Teacher Training Colleges, National University of Laos, High Schools, and other learning institutions within the country.  The American ETAs are assigned to jointly teach English at Lao learning institutions and the American Center in Vientiane, while the ELFs primarily work with the Ministry of Education and other Lao partners on curriculum review, advising and development to enhance the capacity of English teaching and mutual understanding among in-service and pre-service teachers.
“English language skills are important for Lao students, teachers, business people, and government officials to uncover new opportunities for cooperation with people from the United States, as well as people from other countries in Asia and throughout the world,” said Ambassador Bitter. “This program represents a joint effort between the United States and the Government of Lao PDR as we support the country’s efforts to meet its development goals.”
Since 2011, the U.S. government has assigned a total of approximately fifty ETAs to teach English in Lao schools as part of this program, starting at National University and gradually expanding to a half dozen educational institutions in Vientiane Capital and other provinces. The number of ELFs has also grown over time, and primarily offers curriculum development advice and teacher training for the Ministry of Education and Sports, and related organizations in Laos.
This agreement will help ensure steady and predictable administration of U.S. English teaching assistance for Lao educational institutions, which will deepen the impact of the exchange experiences for Lao participants.

Post a Comment

0 Comments