Mark Zuckerberg ປະກາດປັບການສະແດງຂໍ້ມູທາງເຟສບຸກ ນັ້ນໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ກຸ່ມ!


ເປັນທັງຂ່າວດີ ແລະ ຂ່າວຮ້າຍໄປພ້ອມໆກັນ ເມື່ອຫຼ້າສຸດ ຜູ່ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຊີອີໂອ ຂອງເຟສບຸກ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ອີກຄັ້ງ ເຖິງການປັບລະບົບ ການສະແດງ ຂໍ້ມູນ ທາງເຟສບຸກ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຄື News Feed ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບການວິພາກວິຈານ ທີ່ວ່າເວລາເປີດເຟສບຸກຂຶ້ນມາແລ້ວ ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນໂຄສະນາ, ສິນຄ້າ ຫຼື ເລື່ອງລາວ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜູ່ໃຊ້.

ທາງເຟສບຸກ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການວິໄຈຈາກ ຫຼາຍພາກສ່ວນ ລວມທັງການວິໄຈຂອງເຟສບຸກເອງ, ຈິ່ງໄດ້ມີການແຈ້ງ ເພື່ອຈະໄດ້ມີການປັບປ່ຽນ ຕາມຄຳຄິດເຫັນຂອງຜູ່ໃຊ້ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າ ປີ 2018 ນີ້ຄົງຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍອັນທີ່ມີທັງ ອັນດີ ແລະ ອັນບໍ່ດີ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ.ອັນທີ່ເປັຂ່າວດີ ກໍ່ຄົງຈະຖືກໃຈຜູ່ທີ່ຕ້ອງການຈະໄດ້ເຫັນຂໍ້ຄວາມຈາກເພື່ອນມິດສະຫາຍ ແລະ ຄອບຄົວ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້ຖືກໃຈ ແລະ ຕ້ອງການຕິດຕາມແທ້ໆ. ສ່ວນເລື່ອງລາວ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ກໍ່ຈະຫາຍໄປຈາກ ໜ້າຟີດ ທາງເຟສບຸກຂອງຕົນເອງ. ສິ່ງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດລິເລີ່ມ ຂອງເຟສບຸກ ທີ່ຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ຄົນ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນແທ້ໆ.

ອັນທີ່ເປັນຂ່າວຮ້າຍ ກໍ່ແມ່ນບັນດາ ບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານ ຫຼື ຜູ່ທີ່ເຮັດຂ່າວຄາວຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຄົນອ່ານໄດ້ໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງເລື່ອງລາວການລຸດລົງຂອງ ການເຂົ້າເຖິງ (Reach) ກາຍເປັນປະເດັນທີ່ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໃຊ້ຊ່ອງທາງຂອງເຟສບຸກ ໃນການໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຫາກວ່າ ຂ່າວຄາວໃດ ຫຼື ເພຈ ຂອງສຳນັກຂ່າວໃດ ທີ່ມີຄົນຖືກໃຈ ແລະ ມີປະຕິກິລິຍາ ໄປກົດຖືກໃຈ ແລະ ຕິດຕາມ ກໍ່ຍັງຈະມີໂອກາດ ຈະສະແດງຂໍ້ມູນ. ເວົ້າສັ້ນໆ ກໍ່ແມ່ນວ່າ ຕ້ອງມີການພົວພັນກັນ ຫຼື ທີ່ເວົ້າວ່າ Engagement ຜູ່ໃຊ້ ຕ້ອງໄດ້ມີໂອກາດ ໄດ້ມີການພົວພັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການ LIKE, Share ຫຼື Comment ເພື່ອທາງລະບົບ ຂອງເຟສບຸກຈະຖືວ່າ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຜູ່ໃຊ້ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.

ດັ່ງປະໂຫຍກ ທີ່ທາງ ມາກ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າທ້າຍວ່າ: "At its best, Facebook has always been about personal connections. By focusing on bringing people closer together -- whether it's with family and friends, or around important moments in the world -- we can help make sure that Facebook is time well spent."

ເພື່ອການດີທີ່ສຸດ, ເຟສບຸກຈະເປັນບ່ອນທີ່ເຊື່ອງຕໍ່ຂອງບຸກຄົນ ທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໂດຍການເນັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໃຫ້ໄດ້ໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ... ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄອບຄົວ, ແລະ ເພື່ອນມິດສະຫາຍ, ຫຼື ເລື່ອງລາວທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນໂລກ... ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາ ຢ່າງມີປະໂຫຍດ ເທີງເຟສບຸກແນ່ນອນ"------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments