ເຜົ່າລາວເອີຍ! ຈົ່ງຮັກກັນໃຫ້ໝັ້ນ ພ້ອມກັນສ້າງຊາດໃຫ້ໝັ້ນຄົງສະບາຍດີ ຈາກຮັກລາວໂທລະໂຄ່ງ ອີກຄັ້ງ,

ທາມກາງກະແສ ສັງຄົມ ທີ່ແຊກັນສະນັ່ນກັບປະເດັນ ທີ່ມັນແຕະຕ້ອງຈິດໃຈ ຂອງພີ່ນ້ອງເຜົ່າກຶ່ມມຸ ທີມີຊາຍຄົນໜື່ງ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມມິ່ນປະໝາດ ແລະ ດູໝິ່ນ ກຽດຊັງ. ແລະ ກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍ່ມີບາງກຸ່ມຄົນທີ່ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ແນວລົບແກ່ພີ່ນ້ອງເຜົ່າມົ້ງພວກເຮົາ.

ກ່ອນອື່ນ, ເຊື່ອວ່າປະເດັ່ນການດູຖູກ ແລະ ໝິ່ນປະໝາດ ທາງໂລກອ່ອນລາຍ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນ ບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຕໍ່ການກະທຳ ຂອງຄົນພຽງຄົນໜື່ງ ສອງຄົນ. ເຊິ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ການກະທຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກ, ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງຄົນໃນຊາດດຽວກັນ ຫຼື ເວົ້າໝິ່ນປະໝາດ ເຊື່ອຊາດ ຊົນເຜົ່າອື່ນໆ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ລາວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຖືເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເປັນຢ່າງຍິ່ງ.ທຸກຄົນບໍ່ວ່າຊົນເຜົ່າ ຊົນຊາດໃດ ລ້ວນແຕ່ມີສິດຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ໃນບັນຍັດຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍ່ຄືຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ ສປປລາວ ກໍ່ໄດ້ລະບຸລະອຽດ ຊັດເຈນ ເຖິງສິດ ອັນຊອບທຳໃນກັນປົກປ້ອງກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມເປັນບຸກຄົນ ໃນຊົນເຜົ່າ ຊັນຊາດນັ້ນໆ.

ຮັກລາວໂທລະໂຄ່ງເອງ ກໍ່ຂໍກ່າວປະນາມ ການກະທຳຂອງບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ເວົ້າກວມລວມ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບາດໝາກ ຊິງຊັງ ລະຫວ່າງຄົນລາວດ້ວຍກັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຖ້າພວກເຮົາຫາກຈະແຊ ແລະ ປະຈານເລື່ອງລາວ ກໍ່ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາບານປາຍ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຮັກແພງ. ໃນດ້ານກົດໝາຍ ເຊື່ອວ່າ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະສາມາດ ນໍາຕົວບຸກຄົນທີ່ກະທຳຜິດ ທີ່ເຈຕະນາ ສ້າງຄວາມ ເຊື່ອມເສຍໃຫ້ກັບບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ.ທີ່ມັນສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ຄືພວກເຮົາ ເຜົ່າລາວທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ລະວັງ ເຖິງສັດຕູພາຍນອກ ທີ່ຫວັງສວາຍໂອກາດ ໃນການຍຸແຍ່ ໃຫ້ຄົນລາວດ້ວຍກັນຜິດຖຽງ ແລະ ແຕກແຍກຄວາມສາມັກຄີ.​ເພາະສະນັ້ນ, ເລື່ອງລາວທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມໄຮ້ຄິດ ຂອງຄົນບຸກຄົນໜື່ງ ພວກເຮົາກໍ່ໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດການໄປຕາມກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ.ການທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະມີຄວາມຢາກລະບາຍໃຈ ໂດຍສະແດງອາການ ຂຽນໂຈມຕີ ປ້ອຍດ່າ ໂຕ້ຕອບ ບໍ່ວ່າດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ນັ້ນກໍ່ຢາກໃຫ້ພິຈາລະນາຖີ່ຖ້ວນເຖິງຜົນທີ່ຈະຕາມມາ. ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນ ລະມັດລະວັງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ສື່ສັງຄົມອ່ອນລາຍ ຢ່າງມີສະຕິ ສ້າງສັນ ແລະ ມີເຫດຜົນ. ເພາະຜູ່ໃຊ້ສື່່ອ່ອນລາຍ ແມ່ນມີທັງ ເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ, ໄວກາງຄົນ, ຜູ່ເຖົ້າຜູ່ແກ່, ຄົນມີລະດັບການສຶກສາສູງ ຫຼື ຜູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນສູງ ອັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ ແປຄວາມໝາຍ ແຕກຕ່າງກັນໄປ.ຖ້າຄົນລາວດ້ວຍກັນເອງ ມາໂຕ້ຖຽງຜິດກັນ ເພາະບັນຫາທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນວົງແຄບ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມັກຄີ ພາຍໃນຊາດມີບັນຫາ ເພາະສະນັ້ນ, ຕ້ອງສາມັກຄີກັນ ແລະ ດຳເນີນທຸກຢ່າງພາຍໃຕ້ຂອບກົດໝາຍ ອັນຖືກຕ້ອງ.

ເອົາລະນໍ້, ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ເຜົ່າລາວເອີຍ ພວກເຮົາຈະຮັກແພງ ສາມັກຄີ ແລະ ພ້ອມໃຈກັນ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຕໍ່ໄປ. ມາຟັງບົດເພງ ເຜົ່າລາວເອີຍ ຂ້າງລຸ່ມ.
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments