ກະຊວງ ຜທ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ 2018 ໃຫ້ແກ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ້
ແຂວງເຊກອງ :  ສາມແຂວງ ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະອັດຕະປື ຕີລາຄາການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ 2018 ເຊີ່ງພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ແຂວງເຊກອງວັນທີ 12 ກຸມພາ 2018 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ.ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ (ຜທ), ທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ບຸດດາວຽງ ເຈົ້າແຂວງແຂວງເຊກອງ, ມີບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງອ້ອມຂ້າງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງກົມ ກະຊວງ (ຜທ) ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າ-ຮອງພະແນກ (ຜທ) ແລະພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ 3 ແຂວງ ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື ພອ້ມດ້ວຍພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະຊຸກຍູ້ເກັບກໍາສະພາບການໃນການສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປີ 2017, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກະກຽມສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແຜນການລົງທຶນ ປະຈໍາປີ 2018 ສາມແຂວງ ເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື.ຕໍ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ດຣ.ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ້ມີຄໍາເຫັນເນັ້ນໜັກຕື່ມບາງຈຸດ ໂດຍສະເພາະການສະຫຼຸບຂາດຕົວການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2017 ໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນ ສືບຕໍ່ສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍຕ່າງໆ ໂດຍທຽບໃສ່ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນວ່າແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບຕີລາຄາການເກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ (ດຸນງົບປະມານ) ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະສົມຄູ່ກັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ສະຫຼຸບີລາຄາຄືນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງຂອງແຕ່ລະແຂວງໄປຕາມທິດທິດທາງຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ແລະທ້ອງຖິ່ນໄດ້ວາງໄວ້; ຕໍ່ກັບການປະເມີນກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສະຫຼຸບຕີລາຄາດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການກໍານົດມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເຄິ່ງສະໄໝທີ່ຍັງເຫຼືອອີກ 2 ປີ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການ ແລະມາດຕະການບຸກທະລຸແຕ່ລະໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ ແລະເອົາໃຈໃສ່ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆທີ່ນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍ, ໝາກຜົນ ແລະໜ້າວຽກຈຸດສຸມໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນ ໂດຍສະເພາະບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ພົວພັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDGs ທີ່ມີຕົວຊີ້ວັດໃນແຕ່ລະອັນມີຫຼາຍກວ່າ 260 ຕົວຊີ້ວັດ ໂດຍລວມແມ່ນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນ 3 ຕົວຊີ້ວັດໃຫຍ່ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາເປັນຕົ້ນ: GNI, HAI ແລະ EVI.ສໍາລັບການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແຜນການລົງທຶນ ປະຈໍາປີ 2018 ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຕື່ມບາງໜ້າວຽກທີ່ສໍາຄັນ ເປັນຕົ້ນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາແຂວງຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການຊໍ້າຊ້ອນກັນໃນ 3 ແຂວງ ໝາຍວ່າແຂວງໃດມີຈຸດແຂງ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະກາລະໂອກາດຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນແມ່ນໃຫ້ເລັງໃສ່ຈຸດທີ່ຕົນມີທ່າແຮງຫຼາຍກວ່າໝູ່ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ, ອຸດສະຫະກໍາ ແລະການບໍລິການທີ່ຊໍ້າຊ້ອນໃນບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຫຼືໃຫ້ປະຕິບັດໂຄງການກິດຈະກໍາທີ່ມີການຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງ ແລະເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ແຜນການລົງທຶນ ປະຈໍາປີ 2018 ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໂດຍໄວ ໃຫ້ທ່ວງທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະລະດູການຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສໍາລັບໂຄງການໃຫ້ຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ, ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ໃຫ້ຮີບຮ້ອນປະມູນ, ເຮັດສັນຍາ ແລະເບິ່ງຄວາມສອດຄ່ອງ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມດໍາລັດສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຂ່າວ-ພາບ: ນາລີວັນ  (ຂ່າວແຂວງເຊກອງ)
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments