ເຊກອງ ມອບ-ຮັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມການແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 4215/ຫກ,ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017 ການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຊົ່າ ແລະສຳປະທານທີ່ດິນລັດໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດກະຊວງການເງິນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກຸມພາ ນີ້ ໄດ້ມີພິທີ ມອບ-ຮັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ ລະຫວ່າງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບ ຫ້ອງການຊັບສິນ ພະແນກການເງິນແຂວງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງເຊກອງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນລິດ ສັກບົວວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ທອນສົມມັກ ຈັນທະສີດາ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກການ,ຫົວໜ້າຫຼືຮອງຫ້ອງການ,ຫົວໜ້າຫຼືຮອງຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນມອບໃຫ້ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ພະແນກການເງິນ ເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.ເຊິ່ງໃນຮ່າງບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄື: ດ້ານຂໍ້ມູນການເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ (ຂົງເຂດກິສິກຳ) ໃນນີ້: ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນຜ່ານມາ ປະກອບມີ 13 ບໍລິສັດ, ມີເນື້ອທີ່ເຊົ່າ-ສໍາປະທານທັງໝົດ 9.463,121 ເຮັກຕາ, ສັນຍາທີ່ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ ມີ 5 ບໍລິສັດ, ມີເນື້ອທີ່ສໍາປະທານທັງໝົດ 241,297 ເຮັກຕາ, ຍັງບໍໄດ້ເຮັດສັນຍາ ມີ 5 ບໍລິສັດ, ມີເນື້ອທີ່ສໍາປະທານທັງໝົດ 300,8 ເຮັກຕາ; ດ້ານຂໍ້ມູນການເຊົ່າ (ຂົງເຂດອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການ) ໃນນີ້: ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນຜ່ານມາ ປະກອບມີ 8 ບໍລິສັດ,ມີເນື້ອທີ່ເຊົ່າທັງໝົດ 29,665 ເຮັກຕາ, ສັນຍາທີ່ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າ ມີ 4 ບໍລິສັດ,ມີເນື້ອທີ່ເຊົ່າທັງໝົດ 23,725 ເຮັກຕາ, ຍັງບໍໄດ້ເຮັດສັນຍາ ມີ 2 ບໍລິສັດ, ມີເນື້ອທີ່ເຊົ່າທັງໝົດ 7 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງເນື້ອທີ່ເຊົ່າ-ສຳປະທານດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ເຂດເມືອງລະມາມ,ທ່າແຕງ ແລະເມືອງດາກຈຶງ.
ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນມອບໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຜູ້ສຳຫຼວດ-ວັດແທກເນື້ອທີ່ດິນເຊົ່າ-ສຳປະທານ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເນື້ອທີ່ປະກອບເຂົ້າໃສ່ສັນຍາ ແລະລົງນາມເປັນພະຍານໃນສັນຍາ,ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດສັນຍາເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນແມ່ນໃຫ້ຫ້ແງການຊັບສິນຂອງລັດເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າເຮັດສຫນຍາ ແລະລົງລາຍເຊັນເປັນຄູ່ສັນຍາ,ໃນກໍລະນີເມື່ອເວລາລັດສາມາດອອກອະນຸຍາດສິດໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດນັ້ນເຂົ້າໃນໂຄງການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອເຊົ່າ-ສຳປະທານ ໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດ-ວັດແທກ ຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຜູ້ຈະໄດ້ຮັບສິດໃຊ້ກໍຄືຜູ້ປະກອບການຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້: 
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາເຊົ່າ-ສຳປະທານ ນຳຫ້ອງການຊັບສິນຂອງລັດ ພະແນກການເງິນ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບການ, ຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດສຶກສາຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ນຳຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຕາມລະບຽບການ, ພາຍຫຼັງສຳເລັດເຮັດສັນຍາເຊົ່າ-ສຳປະທານ ແລະ ບົດສຶກສາຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ນຳຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ນຳເອົາເອກກະສານດັ່ງກ່າວມາສະເໜີນຳພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າອອກໃບອະນຸຍາດສິດໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດຕາມລະບຽບການ ຈິ່ງຖືວ່າຖືກຕ້ອງ.

ໃນຕອນທ້າຍ ກໍໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກ ການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບ ຫ້ອງການຊັບສິນ ພະແນກການເງິນແຂວງ ຕາງໜ້າລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ບຸນລິດ ສັກບົວວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ທອນສົມມັກ ຈັນທະສີດາ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງເຊກອງ.

ພາບ-ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ (ຂ່າວແຂວງເຊກອງ)
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments