ແຈ້ງການດ່ວນ ເຖິງປະຊາຊົນ ທີ່ມີບັນຫາ ທີ່ໄດ້ເອົາເງິນໄປຝາກນຳບໍລິສັດ ລາວຄຳ ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນ ຈຳກັດແຈ້ງການ

-   ເຖິງພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ເອົາເງິນໄປຝາກນຳບໍລິສັດ ລາວຄຳ ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນ ຈຳກັດ.
-   ເລື່ອງ: ໃຫ້ໄປສະໜອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄປແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຫັນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວມີພຶດຕິກຳຍັກຍອກ-ສໍ້ໂກງຊັບ ທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ.

(ລາຍລະອຽດໃຫ້ທ່ານອ່ານຕາມເອກະສານທີ່ຂັດຕິດມາພ້ອມນີ້)
ເບີ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານ:

1. ພົທ ປອ ສີສະຫວັດ ສັງສິນໄຊ 020 99393394
2. ພັຕ ຄຳໄພທູນ ລໍວັນຫງຽນ 020 56202555
3. ພັຕ ສົມຊາຍ ມິດດາວົງ 020 97892653
4. ພັຕ ວຽງທອງ ໄຊຍະຈັນ 020 97891453
5. ຮອ ສົມພັນ ບຸນທະວົງ 020 98089554Post a Comment

0 Comments