ລົງໂທດອະດີດພະນັກງານລັດ ເກືອບ 4 ປີ ຖານສໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ອ້າງວ່າສາມາດແລ່ນ ເອົາຄົນເຂົ້າລັດຖະກອນໄດ້

ຕັດສິນຈຳຄຸກອະດີດພະນັກງານລັດ ເກືອບ 4 ປີ ຖານສໍ້ໂກງຊັບ ແລະ ອ້າງວ່າສາມາດແລ່ນ ເອົາຄົນເຂົ້າລັດຖະກອນໄດ້

ການສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ ຖືເປັນອີກໜຶ່ງປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາໃນປັດຈຸບັນ. ການກະທໍາ ດັ່ງກ່າວລວມມີຫຼາຍຮູບແບບ-ຫຼາຍວິທີການ; ແຕ່ໜຶ່ງໃນວິທີການທີ່ຜູ້ກະທໍາຜິດມັກໃຊ້ແມ່ນການອ້າງວ່າຕົນເອງ ສາມາດຮັບແລ່ນເອົາເອກະສານເອົາຄົນເຂົ້າເຮັດວຽກບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ໄດ້ ໂດຍສະເພາະເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດ ຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍມີຄົນຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວບໍ່ໜ້ອຍ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ ຕາມ, ຜູ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ສາມາດລະໜີໂທດກໍາຂອງຕົນໄດ້; ສຸດທ້າຍກໍຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບຕົວມາ ດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການພິຈາລະນາລົງໂທດຂອງສານຕາມກົດໝາຍ.

ໃນກາງເດືອນກຸມພາ ຜ່ານມາ, ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ນຳເອົາສຳນວນ ຄະດີໃນສະຖານສໍ້ໂກງຊັບຂອງພົນລະເມືອງ ເລກທີ 907/ອຍກ.ນວ ລົງວັນ ທີ 15 ກັນຍາ 2017 ເຊິ່ງຈຳເລີຍຊື່ ທ້າວ ວິໂຄຈອນ ອາຍຸ 35 ປີ ອະດີດພະນັກງານລັດ ຢູ່ບ້ານດົງນາທອງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂຶ້ນມາພິຈາລະນາ ໂດຍສານເຫັນຄວນຕັດອິດສະຫຼະພາບ 3 ປີ 9 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝ 4 ລ້ານກີບ.

ໃນທີ່ປະຊຸມສານ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຖະແຫຼງວ່າ: ໃນປີ 2012 ທ້າວ ວິໂຄຈອນ ເຮັດວຽກຢູ່ອົງການຄຸ້ມ ຄອງທີ່ດິນແຫ່ງໜຶ່ງ; ຈາກນັ້ນ, ປີ 2014 ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ ທ້າວ ສຸກສາຄອນ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ອົງການຈັດ ຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ສາມາດເອົາຄົນເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນໄດ້ ໃນປີ 2015, ທ້າວ ສຸກສາຄອນ ໄດ້ອ້າງວ່າ ມີແຜນແບ່ງໂກຕາຮັບພະນັກງານໃນທົ່ວປະເທດ ຈຶ່ງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ ທ້າວ ວິໂຄຈອນ ຫາຄົນເຂົ້າມາເຮັດວຽກ. ຖ້າຊອກມາແລ້ວ, ທ້າວ ສຸກສາຄອນ ຈະເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບແລ່ນເອກະສານທັງໝົດ ແລະ ຍັງອ້າງອີກວ່າຮູ້ຈັກ ກັບລັດຖະມົນຕີທີ່ສາມາດຮັບປະກັນການແລ່ນເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້. ສ່ວນມູນຄ່າສໍາລັບການແລ່ນເຂົ້າ ເຮັດວຽກນັ້ນ ແມ່ນ ຜູ້ລະ 120.000-150.000 ບາດ, ໂດຍຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ກ່ອນເຄິ່ງໜຶ່ງ; ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນຈ່າຍຕາມ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດແລ້ວ. 


ດັ່ງນັ້ນ, ທ້າວ ວິໂຄຈອນ ຈຶ່ງໄດ້ຖາມທ້າວ ຕາມົນ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກບ່ອນດຽວກັນວ່າມີຜູ້ສົນໃຈຢາກສະ ໝັກເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນຢູ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງໃນທົ່ວປະເທດບໍ? ເພາະມີຄົນສາມາດຮັບແລ່ນເອກະສານເອົາຄົນເຂົ້າເປັນພະນັກງານໄດ້. ໃນສົກ ປີ 2015-2016, ທ້າວ ຕາມົນ ສາ ມາດຕິດຕໍ່ຄົນເຂົ້າເຮັດໄດ້ 27 ຄົນ, ເຊິ່ງໃຫ້ ທ້າວ ຕາມົນ ຈ່າຍຄາມັດຈໍາຄົນລະ 30.000-50.000 ບາດ; ລວມທັງ ໝົດເປັນເງິນ 973.000 ບາດ ສ່ວນທີເຫຼືອເຂົ້າວຽກຈຶ່ງຈ່າຍໃຫ້. ເມື່ອໄດ້ເງິນແລ້ວ ທ້າວ ວິໂຄຈອນ ໄດ້ຮັບເປີເຊັນ ຄົນລະ 500 ບາດ. ແຕ່ທ້າວ ສຸກ ສາຄອນ ຈ່າຍໃຫ້ກ່ອນ 50.000 ບາດ. ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອຈະຈ່າຍໃຫ້ໝົດພາຍຫຼັງ ແລ່ນເຂົ້າເຮັດວຽກສຳເລັດທັງໝົດ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເງິນແຕ່ລະຄົນທ້າວ ສຸກສາຄອນ ໄດ້ເອົາປະຫວັດລັດຖະກອນໃຫ້ ທ້າວ ຕາມົນ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າເຮັດ ວຽກປະກອບປະຫວັດໃສ່ເອກະສານໃຫ້ຄົບ; ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງເອົາເອກະສານຄືນມາໃຫ້ກັບທ້າວ ສຸກສາຄອນ ເພາະ ເປັນຄົນແລ່ນຕົວຈິງ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າຖ້າແລ່ນບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ຄົບຕາມຈໍານວນທີ່ໄດ້ຮັບໄປນັ້ນ. ເມື່ອທ້າວ ສຸກສາຄອນ ບໍ່ສາມາດແລ່ນເອົາຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້ຈຳເລີຍຈຶ່ງເຂົ້າໄປພົວພັນຢູ່ກົມຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ທ້າວ ສຸກສາຄອນ ບໍ່ມີຊື່ໃນສັງກັດເປັນພະນັກງານລັດ ຈຳເລີຍຈຶ່ງຮັບໃຊ້ເງິນຄືນຈຳນວນ 200.000 ບາດ ແລະ ຍັງຄ້າງ 273.000 ບາດ.

ນອກນີ້, ໃນໄລຍະເດືອນຕຸລາ 2015 ທ້າວ ວິໂຄຈອນ ຍັງໄດ້ແລ່ນເອົາລູກຫຼານຂອງນາງ ວຽງຄໍາ ຈໍານວນ 4 ຄົນ ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳລັດໃນມູນຄ່າ ຄົນລະ 100.000 ບາດ ເປັນຈໍານວນ ເງິນ 400.000 ບາດ ແຕ່ນາງ ວຽງຄໍາ ຈ່າຍ ຄ່າມັດຈໍາກ່ອນເປັນເງິນ 180.000 ບາດ ທີ່ຍັງເຫຼືອແບ່ງຈ່າຍເປັນ 3 ຄັ້ງ, ໃນຄັ້ງນີ້ ຈຳເລີຍກໍໄດ້ອ້າງວ່າ ຈ່າຍໃຫ້ ທ້າວ ສຸກສາຄອນ ແລະ ເອົາປະຫັວດມາໃຫ້ນາງ ວຽງຄໍາ ເພື່ອປະກອບເອກະສານ ແລະ ໃຫ້ນາງ ວຽງຄໍາ ລົມໂທ ລະສັບກັບ ທ້າວ ສຸກສາຄອນ ເພື່ອຖາມ ກ່ຽວກັບການແລ່ນເຂົ້າວຽກດັ່ງກ່າວ, ສຸດທ້າຍ ກໍບໍ່ສາມາດແລ່ນເອົາຫຼານ ຂອງນາງ ວຽງຄໍາ ເຂົ້າວຽກໄດ້, ເຊິ່ງເງິນຈໍາ ນວນ 180.000 ບາດ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກນາງ ວຽງຄໍາ ໄດ້ສົ່ງຄືນ 50.000 ບາດ ທີ່ຍັງເຫຼືອອ້າງວ່ານໍາໄປໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສົ່ງເງິນຄືນໄດ້ ແລະ ໃນເດືອນສິງຫາ 2015 ໄດ້ຕົວະ ຮັບແລ່ນເອົາລູກຊາຍຂອງທ້າວ ທອງສະຫວັນ ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳລັດມູນຄ່າ 130.000 ບາດ ຈ່າຍມັດຈໍາ 56.000 ບາດ ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດ. ຕໍ່ມາແມ່ນຕົວະແລ່ນເອົາ ທ້າວ ແສງມະນີ ເຂົ້າເປັນພະນັກງງານ ລັດຖະກອນ 95% ໃນລາຄາຮັບແລ່ນ 150.000 ບາດ ຈ່າຍກ່ອນ 50.000 ບາດ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສົ່ງເງິນຄືນ.

ໃນປີດຽວກັນ, ທ້າວ ລໍາພອນ ໄດ້ປຶກສາກັບທ້າວ ໝຸດ ຢາກເອົານາງ ບຸນຖົມ ແລະ ທ້າວ ນ້ອຍ ເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ອ້າງວ່າຮູ້ຈັກກັບ ທ້າວ ວິໂຄຈອນ ຜ່ານມາຜູ້ກ່ຽວຮັບແລ່ນຄົນເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການທີ່ດິນເມືອງ. ຕໍ່ມາກໍໄດ້ ມີ ການຕິດຕໍ່ຫາ ທ້າວ ວິໂຄຈອນ ເພື່ອແລ່ນເຂົ້າເຮັດວຽກເສຍຄ່າແລ່ນ 120.000 ບາດ ຈ່າຍກ່ອນເຄິ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ ກໍບໍ່ສາມາດແລ່ນເຂົ້າໄດ້; ນອກນັ້ນ, ທ້າວ ທອງຄໍາ ຕິດຕໍ່ຄົນເຂົ້າເຮັດວຽກຈໍານວນ 11 ຄົນ ໃຫ້ທ້າວ ວິໂຄຈອນ ເພື່ອແລ່ນເຂົ້າວຽກ ພ້ອມເງິນຈໍານວນ 980. 000 ບາດມາມອບໃຫ້ທ້າວ ວິໂຄຈອນແລະ ມອບຕໍ່ໃຫ້ ທ້າວ ສຸກ ສາຄອນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮັບແລ່ນເຂົ້າວຽກໄດ້; ນອກນັ້ນ, ຍັງສໍ້ໂກງຊັບພີ່ນ້ອງຂອງທ້າວ ສາຍສະໝອນ ຈໍານວນ 6 ຄົນ ຄົນລະ 140.000 ບາດ ລວມ 840.000 ບາດ ມັດຈໍາ 310.000 ບາດ ທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນຈ່າຍໃຫ້ຕາມຫຼັງ ໃນທີ່ສຸດກໍບໍ່ສາມາດ ແລ່ນເອກະສານເຂົ້າລັດ ແລະ ບໍ່ມີເງິນ ສົ່ງຄືນຜູ້ເສຍຫາຍ, ຈາກການກະທໍາດັ່ງ ກ່າວ ໃນເດືອນ 8 ສິງຫາ 2016 ຖືກເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຈັບກຸມຕົວມາດໍາເນີນຄະດີ.

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າສໍານວນເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ຄໍາສັ່ງຟອງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ມີຫຼັກຖານຮັດກຸມ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ພຽງພໍ; ສະນັ້ນ, ຄະນະສານອາຍາສານ ປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບທ້າວ ວິໂຄ ຈອນ 3 ປີ ກັບ 9 ເດືອນ ໃນສະຖານສໍ້ ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ ພ້ອມ ທັງປັບໃໝເປັນເງິນ 8 ລ້ານ ກີບ ແລະ ໃຊ້ເງິນຄືນ ໂຈດທາງແພ່ງທີ່ສໍ້ໂກງມາທັງໝົດ.

ພາບແລະຂ່າວ: ໜັງສືພິມຄວາມສະຫງົບ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments