ຄອບຄົວຫັດຖະກຳຕໍ່າຫູກ ກຸ່ມບ້ານໂພວາສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເກືອບ 20 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ
ການປະກອບອາຊີບໃດໜຶ່ງໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ເພື່ອນຳພາຄອບຄົວຕົນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ກ້າວໄປສູ່ການສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງລັດວາງອອກ. ຢາກເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ຫ້າວຫັນ, ອົດທົນ ແລະ ເຮັດແບບຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງກຸ່ມຫັດຖະກຳຕໍ່າຫູກບ້ານໂພວາ ເມືອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ຢຶດຖືການຕໍ່າຫູກແຜ່ນແພ ທີ່ມີມູນເຊື້ອສືບຕໍ່ກັນມາຈາກຮຸ່ນສູ່ຮຸ່ນ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.ທ່ານ ນາງ ສີພະສຽນ ພັນໂພທິລາດ ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມຕໍ່າຫູກ ບ້ານໂພວາ ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາຊີບການຕໍ່າຫູກຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານແມ່ນມີມູນເຊື້ອມາແຕ່ຮຸ່ນພໍ່ແມ່, ຕາຍາຍ ສືບຕໍ່ກັນມາ. ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນການຕໍ່າແຜ່ນແພຍັງມີລັກສະ ນະແບບກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ເປັນຂະບວນເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍອາໃສຍາມຜັກຜ່ອນຈາກການເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ ແລະ ເວລາຫວ່າງຈາກວຽກງານອື່ນໆເທົ່ານັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນອາຊີບທີ່ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ແບບຖາວອນ. ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ບວກກັບການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ເພື່ອສ້າງຊີວິດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ປະຊາ ຊົນທີ່ຖືອາຊີບຕໍ່າແຜ່ນແພບ້ານໂພວາ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆ ໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນສອງເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2006 ຈາກນັ້ນມາກຸ່ມຫັດຖະກຳຕໍ່າຫູກກໍ່ເລີ່ມເປັນຂະບວນ, ມີຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນອອກມາຈຳໜ່າຍ ແລະ ເລີ່ມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຂອງສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ.ປະຈຸບັນກຸ່ມຫັດຖະກຳຕໍ່າຫູກບ້ານໂພວາ ມີສະມາຊິກກຸ່ມຈຳນວນ 12 ຄົນ ແລະ ການຕໍ່າແຜ່ນແພຂອງສະມາຊິກ ແຕ່ລະຄົນແມ່ນຍັງມີລັກຊະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ມີຕະຫຼາດຖາວອນ ໂດຍຍັງອາໃສການຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ແລະ ຕໍ່າຕາມທີ່ລູກຄ້າສັ່ງຈອງ, ແຕ່ກໍ່ຍັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້  ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຈະມີລາຍຮັບເກືອບ 20 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.ທ່ານ ນາງ ສີລາວັນ ອິນທິລາດ ໜຶ່ງໃນສະມາຊິກກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນໃນອາຊີບດັ່ງກ່າວ ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕົນເອງໄດ້ປະກອບອາຊີບນີ້ມາໄດ້ເກືອບ 20 ປີແລ້ວ ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນໄດ້ຕໍ່າແຜ່ນແພຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຫຼັງຈາກຕົນເອງສ້າງຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ນຳຄອບຄົວທີ່ ບ້ານໂພວາ ເມືອງມະຫາໄຊ ແລະ ໄດ້ຖືອາຊີບຕໍ່າຫູກນີ້ເປັນອາຊີບຫຼັກຂອງຕົນເອງເລີຍ. ຍ້ອນຄວາມມັກຮັກ, ຫ້າວຫັນ, ພາກພຽນ ແລະ ອົດທົນ ຕົນເອງຮຽນຮູ້ໄດ້ຫຼາຍໆຢ່າງ ແລະ ຕໍ່າແພໄດ້ຫຼາຍໆປະເພດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຕໍ່າແພສິ້ນ, ເສື້ອ, ຜ້າໄໝ, ແພຂະມ້າ, ຜ້າແພທີ່ຖັກແສ່ວດ້ວຍມື ລວມເຖິງການເກັບລວດລາຍແພຕ່າງໆ ອີກຫຼາຍສະນິດ ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ. ເຊິ່ງໃນມື້ໜຶ່ງຕົນເອງແມ່ນສາມາດຕໍ່າໄດ້ປະມານ 3 ແມັດ (ແຜ່ນແພຕັດເສື້ອທົ່ວໄປ) ແລະ ຂາຍໃນລາຄາແມັດລະ 30.000 ກີບ, ສ່ວນແຜ່ນແພອື່ນໆແມ່ນຂຶ້ນກັບລວດລາຍງ່າຍ-ຍາກ ແລະ ລາຄາກໍ່ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວລາຍຮັບຈາກການຕໍ່າຫູກຂອງນາງ ສີລາວັນ ປະມານ 32 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ.ຫົວໜ້າກຸ່ມຕໍ່າຫູກກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນອະນາຄົດຖ້າມີຕະຫຼາດຮອງຮັບທີ່ຖາວອນ ຫຼືມີໂຄງການໃດໜຶ່ງເຂົ້າມາຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ຈະຂະຫຍາຍ ແລະ ຖ່າຍທອດບົດຮຽນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ກໍ່ຄືຄົນຮຸ່ນຫຼັງໄດ້ສືບທອດ ເພື່ອຮັກສາວັດທະນະທຳ ກໍ່ຄືມູນເຊື້ອດັ່ງກ່າວໄວ້ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເຫັນເຖິງຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ເຫື່ອແຮງຂອງຊາວບ້ານໂພວາ ເພື່ອພ້ອມກັນສົ່ງເສີມໃຫ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບ ແລະ ມີຊື່ສຽງໃນສັງຄົມຕະຫຼອດໄປ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ຂ່າວແຂວງຄໍາມ່ວນ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments