ກອງປະຊຸມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີປະຈຳປີ 2017 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2018
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວຽກ ງານກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນ ການປີ 2018 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ມີນານີ້ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້, ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນ ຕີ, ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກກະ ສິກຳ-ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດເຂົ້າ ຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ການສະຫຼຸບລາຍງານຮອບ ດ້ານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນພັດທະນາກະສິກຳ- ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະ ບົດ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ວາງ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2018, ທ່ານ ພວງປຣາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ຂະແໜງກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສາມາດຮັກ ສາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃນ ຫຼື GDP ໄດ້ໃນລະ ດັບ 2,8% ຊຶ່ງກວມປະມານ 16,34% ຂອງ GDP ລວມ ມູນຄ່າຂອງ GDP ຂອງຂະ ແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 15 ພັນ ຕື້ກວ່າກີບ ໃນປີ 2012 ມາ ເປັນ 22 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ປີ 2017.ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ດ້ານການຜະລິດສະບຽງອາ ຫານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ປະ ມານ 4,1 ລ້ານໂຕນ, ການຜະ ລິດສາລີຫວານ, ເຜືອກມັນ ຕ່າງໆ, ພືດຜັກ ແລະ ໝາກ ໄມ້ທີ່ສາມາດຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ກໍໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມແຜນ ວາງໄວ້, ສຳລັບການຜະລິດ ເຂົ້າແມ່ນສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍຜະລິດເຂົ້າ ໂດຍມີຈຸດສຸມຂອງຈຸດສຸມຢູ່ 2 ແຂວງຄື: ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະ ຫວັນນະເຂດ, ການສະໜອງ ຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ເປັນສະບຽງ ໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກພາຍໃນ ປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 388.300 ໂຕນ, ດ້ານການຜະລິດເປັນ ສິນຄ້າໄດ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະ ພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ປຽບ ແລະ ທີ່ເປັນຄວາມຕ້ອງການ ຂອງປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເປັນ ຕົ້ນແມ່ນສາລີອາຫານສັດໄດ້ 1,3 ລ້ານໂຕນ, ອ້ອຍ 1,9 ລ້ານໂຕນ, ມັນຕົ້ນ 1,6 ລ້ານ ໂຕນ, ຢາສູບ 70.000 ໂຕນ, ຖົ່ວເຫຼືອງ 18.000 ໂຕນ, ໝາກເດືອຍ 190.000 ໂຕນ. ສຳລັບປີ 2017 ມີມູນຄ່າສົ່ງ ອອກປະມານ 1 ຕື້ໂດລາ, ໃນ ນັ້ນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນກາເຟ 52.000 ໂຕນ ເປັນມູນຄ່າ 97 ລ້ານໂດ ລາ, ນຳເຂົ້າໄດ້ປະມານ 10 ລ້ານໂດລາ, ປະເພດກຸ່ມພືດ ຜັກໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານໂດ ລາ, ປະເພດສາລີ 37 ລ້ານໂດ ລາ, ປະເພດໝາກໄມ້ 146 ລ້ານໂດລາ, ສຳລັບເຂົ້າສົ່ງ ອອກໄປຈີນຕາມໂກຕ້າ 20.000 ໂຕນ ມາຮອດປັດຈຸ ບັນໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 8.800 ໂຕນ ແລະ ມີແຜນສົ່ງອອກ ຮອດເດືອນມີຖຸນາ 2018 ອີກ ປະມານ 18.000 ໂຕນ. ດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມ ງວດເດັດຂາດ ແລະ ຢ່າງຫ້າວ ຫັນ, ຂະແໜງປ່າໄມ້ກຳລັງຫັນ ໄປສູ່ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ໃໝ່ ຊຶ່ງເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມ ການປູກໄມ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຢ່າງແຂງແຮງ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນ ການອີງໃສ່ໄມ້ທຳມະຊາດແຕ່ ຢ່າງດຽວ ກ້າວໄປເຖິງຢຸດຕິ ການນຳໃຊ້ຈາກປ່າທຳມະຊາດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກ ວ່າ: ສຳລັບການພັດທະນາຊົນ ນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກ ແມ່ນສາມາດລຶບລ້າງ ໄດ້ 6.546 ຄອບຄົວ ຊຶ່ງລື່ນ ແຜນການເຖິງ 17% (ແຜນ ການແມ່ນ 5.580 ຄອບຄົວ), ປັດຈຸບັນຄອບຄົວທຸກຍາກ ເຫຼືອປະມານ 69.772 ຄອບ ຄົວ, ແຕ່ສຳລັບບ້ານທຸກຍາກ ແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນ ວາງໄວ້ ເພາະໄດ້ພຽງ 36 ບ້ານ ໃນແຜນ 178 ບ້ານ, ບ້ານທຸກ ຍາກຍັງເຫຼືອ 1.653 ບ້ານ. ສຳ ລັບບ້ານພັດທະນາແມ່ນສ້າງ ໄດ້ 81 ບ້ານ ຊຶ່ງລື່ນແຜນການ 3 ບ້ານ (ແຜນການ 78 ບ້ານ) ບ້ານພັດທະນາໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 3.917 ບ້ານ, ການສ້າງບ້ານ ໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຕາມ ສີສັນຂອງຊົນນະບົດໃໝ່ ປະຕິ ບັດໄດ້ພຽງ 3 ບ້ານໃນແຜນ 8 ບ້ານ, ມາຮອດປັດຈຸບັນມີບ້ານ ໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ 31 ບ້ານໃນຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ວາງໄວ້ 213 ບ້ານ ຊຶ່ງນອນຢູ່ ໃນ 107 ເມືອງ ແລະ 16 ແຂວງ.


 ສຳລັບທິດທາງແຜນການ ໃນປີ 2018 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ປະຕິບັດ 4 ແຜນງານຍຸດ ທະສາດຫຼັກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລ້ວຮອດປີ 2020, 2025- 2030 ຄື: 1. ແຜນງານຄໍ້າປະ ກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ ອາຫານ, 2. ແຜນງານຜະລິດ ກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ, 3. ແຜນ ງານພັດທະນາປ່າໄມ້ແບບຍືນ ຍົງ, 4. ແຜນງານພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ. ສະເພາະ ຮອດປີ 2020 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນດ້ານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂະ ຫຍາຍຕົວ 3,4% ກວມເອົາ 16,8% ຂອງລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ, ສູ້ຊົນບັນ ລຸເປົ້າໝາຍ ເພື່ອການພັດທະ ນາແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 10 ແຜນດຳເນີນງານ ສະໜັບສະໜູນ, ຄົ້ນຄວ້າຫັນ ເອົາ 13 ນະໂຍບາຍສຳລັບ ການປູກເຂົ້າ, ພືດ ແລະ 8 ນະ ໂຍບາຍສຳລັບການລ້ຽງສັດ ເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງ ເປັນຮູບປະທຳ. ພາບ-ຂ່າວ: ສຸກສາຄອນ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

1 Comments