ງານມະຫາກຳແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IIl ພ້ອມແລ້ວ 100%
ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າສຸກັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IIl ແລະ ກະກຽມແຂ່ງຂັນສືມືແຮງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ່Xll, ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຊາບວ່າ:
ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສີ​ມື​ແຮງ​ງານ​ແຫ່ງ​ຊາດຄັ້ງທີ III ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ເປີດການແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2018 ແລະ ປິດລົງໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2018.

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້, ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ ກຳລັງແຮງງານລາວມີທັກສະ ແລະ ມີລະດັບສີມືໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,ທັງສາມາດປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງຫຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
ອີກປະການໜຶ່ງ, ກໍ່ເພື່ອເປັນການປະເມີນມາດຕະຖານຂອງນັກແຂ່ງຂັນ, ບັນດາຄູຝຶກ ລວມທັງຫຼັກສູດການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍການໝູນໃຊ້ຫົວບົດທົດສອບແຂ່ງຂັນລະດັບອາຊຽນມາປັບປຸງເຂົ້າສູ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ແລ້ວເປັນຫົວບົດທົດສອບແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານໃນລະດັບຊາດ ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງແລະພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມແລະການພັດທະນາສີມືແຮງງານຢູ່ປະເທດເຮົາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ ຄັ້ງນີ້້, ຍັງເປັນການຄັດລືອກເອົານັກແຂ່ງຂັນທີ່ມີສີມືແຮງງານທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍເຂົ້າເປັນທິມຊາດຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12 ທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນສິງຫາ ຫາຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2018 ນີ້, ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງປະເທດໄທ ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 3 ນີ້ ຈະມີການແຂ່ງຂັນຢູ່ 7 ຈຸດ ລວມມີ 7 ສາຂາວິຊາຊ່າງຄື : 

1). ສາຂາວິຊາຊ່າງ ຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ,
2).​ສາຂາວິຊາຊ່າງ ກໍ່ ,
3). ສາຂາວິຊາຊ່າງ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ,
4). ສາຂາວິຊາຊ່າງ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ,
5). ສາຂາວິຊາຊ່າງ ໄມ້ເຄື່ອງເຮືອນ,
6). ສາຂາວິຊາຊ່າງ ເຕັກໂນໂລຊີ ອອກແບບກຣາຟິກ
7). ສາຂາວິຊາຊ່າງ ຈອດໂລຫະ

ເຊິ່ງມີນັກແຂ່ງຂັນມາຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 64 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 17 ພາກສວ່ນຄື: ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫລີ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ, ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຫລວງພະບາງ, ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖາບັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມແຫ່ງຊາດ, ບໍລິສັດ ພລາເນັດ ຄອມພິວເຕີ, ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ, ສູນພັດທະນາ ແລະ ທົດສອບສີມືແຮງງານເວດສະພົງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບຄົບວົງຈອນ ທີເອັນເຄ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ໂຮງງານຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບ ມູນເທວາ, ຄະນະວິສາວະກຳສາດ ແລະ ສະຖາປັດ(ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ), ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານຕັດຫຍິບ, ບໍລິສັດ ດວງຈຳປາການກໍ່ ແລະ ບໍລິສັດ ສົມຫວັງ ກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

1. ສາຂາວິຊາຊ່າງ ຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ : ສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນແມ່ນຢູ່ ສູນພັດທະນາສີມືຕັດຫຍິບ, ໃນວັນທີ 2-5 ເມສາ 2018, ມີນັກແຂ່ງຂັນຈໍານວນ 8 ຄົນ. 

2. ສາຂາວິຊາຊ່າງ ກໍ່ : ສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນແມ່ນຢູ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ,ໃນວັນທີ 2-4 ເມສາ 2018, ມີນັກແຂ່ງຂັນຈໍານວນ 9 ຄົນ.

3. ສາຂາວິຊາຊ່າງ ປຸງແຕ່ງອາຫານ : ສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນແມ່ນຢູ່ ສະຖາບັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມແຫ່ງ ຊາດ(ລານິດ), ໃນວັນທີ 3 ເມສາ 2018, ມີນັກ ແຂ່ງຂັນຈໍານວນ 10 ຄົນ.

4. ສາຂາວິຊາຊ່າງ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ : ສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນແມ່ນຢູ່ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລາວ-ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 2-5 ເມສາ 2018, ມີນັກແຂ່ງຂັນຈໍາ ນວນ 15 ຄົນ. 

5. ສາຂາວິຊາຊ່າງ ໄມ້ເຄື່ອງເຮືອນ: ສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນແມ່ນຢູ່ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ທົດສອບເວດ ສະພົງ, ໃນ ວັນທີ 26-29 ມີນາ 2018, ມີນັກ ແຂ່ງຂັນຈໍານວນ 7 ຄົນ.

6. ສາຂາວິຊາຊ່າງ ເຕັກໂນໂລຊີ ອອກແບບກຣາຟິກ: ສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນແມ່ນຢູ່ ສູນຝຶກໄອທີ Lao IT ບໍລິສັດພລາເນັດຄອມພິວ ເຕີຈໍາກັດ, ໃນວັນທີ 3-4 ເມສາ 2018,ມີນັກ ແຂ່ງຂັນຈໍານວນ 8 ຄົນ ;

7. ສາຂາວິຊາຊ່າງ ຈອດໂລຫະ: ສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນແມ່ນຢູ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ, ໃນ ວັນທີ 2-5 ເມສາ 2018, ມີນັກແຂ່ງຂັນຈໍານວນ 6 ຄົນ.

ນະໂອກາດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮອ້ງມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ນັກແຂ່ງຂັນໃນທຸກພາກສ່ວນ ຈົ່ງພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການຮັບຜິດຊອບການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 3 ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

ທ້າຍ​ນີ້, ຂໍ​ອວຍພອນ​ໃຫ້ນັກແຂ່ງຂັນທັງໝົດ ຈົ່ງສຸມທຸກຄວາມສາມາດເຂົ້າໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຂໍໃຫ້​ບັນດາ​ທ່ານຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງຫລາຍ ​ຈົ່ງ​ມີ​ສຸຂະ​ພາບ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຕະຫລອດ​ໄປ.

ພາບ:ໜູທອງ, ຂ່າວ: ເພັດສໄໝ (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments