ຈົ່ງລະວັງ ທ່ານອາດແພ້ເຄື່ອງສໍາອາງ

ທ່ານທີ່ມັກໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາໃຫ້ດີໆ ເພາະອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ໃບໜ້າ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. ເຄື່ອງສໍາອາງຄືສານ ຫຼື ວ່າອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສໍາຫຼັບການແຕ່ງໜ້າບໍາລຸງຜິວ ເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ບໍາລຸງ ແລະ ແຕ່ງຜົມ ລວມໄປເຖີງຮ່າງກາຍ ແລະ ເລັບຕ່າງໆນໍາ ປະຈຸບັນມີຫຼາກຫຼາຍ ເຄື່ອງສໍາອາງບາງຈໍາພວກບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ສານສໍາຫຼັບການໃຊ້ແຕ່ງໜ້າເທົ່ານັ້ນຍັງມີສ່ວນທີ່ເກີນຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອາການແພ້ໄດ້ຊັ່ນ: ນໍ້າຫອມ, ສານກັນບູດ ແລະ ຍັງມີສານອື່ນໆທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜິວໄດ້ໃນໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ ໃນປະເທດເຮົາໄດ້ມີການກໍານົດສານເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມແຕ່ຍັງມີເຄືອງສໍາອາງຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທີ່ຍັງຫຼຸດລອດການກວດຢູ່ບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍປະຕິກິລິຍາຂອງການແພ້ ການແພ້ເຄື່ອງສໍາອາງ ບາງເທື່ອອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ງານໄປຈັກໄລຍະໜຶ່ງ ຫຼື ອາດຈະແພ້ໄດ້ເລຍກໍ່ແລ້ວແຕ່ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຄື່ືອງສໍາອາງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຜິວໂດຍກົງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີອາການ ຕອບສະໜອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ

ການແພ້ ແລະ ສັນຍາທີ່ບົ່ງບອກວ່າກໍາລັງຈະເກີດອາການແພ້ ເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ໃຊ້ກັນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຜິວໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເກີດອາການອັກເສບມີຜືນຂື້ນ, ຄັນ ແລະ ແດງ ໃນບາງຄັ້ງອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ 2-3 ມື້ ຈະພົບວ່າເກີດຈາກການແກ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເບິ່ງໄດ້ຍາກ ວ່າແພ້ຫຍັງແດ່ເພາະວ່າບາງຄົນນັ້ນໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນສະຫຼາກເຄື່ອງສໍາອາງສໍາຄັນແນວໃດ?

ສ່ວນປະສົມເຄື່ອງສໍາອາງນັ້ນຈະຖືກລະບຸໄວ້ໃນສະຫຼາກສະເໝີ ແລະ ຫາກພົບສ່ວນປະສົມທີ່ເກີດການແພ້ຄວນທີ່ຈະງົດໃຊ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການແພ້ ແນວໃດກໍ່ຕາມເຄື່ອງສໍາອາງທີມີ ອຍ. ຜ່ານການກວດສອບແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບວ່າຈະແພ້ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ຄວນອ່ານສະຫຼາກໃຫ້ຮອບຄອບກ່ອນ

ການທົດສອບເຄື່ອງສໍາອາງວ່າແພ້ຫຼືບໍ່

ການທົດສອບໃຊ້ເຄື່ອງສໍາອາງຕ້ອງນໍາໄປໃຊ້ບໍລິເວນທີ່ອ່ອນທີ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ທີ່ແຂນສ່ວນເທິ່ງ, ຫຼັງຫູເປັນຕົ້ນ ຫາກມີອາການແພ້ຈະເກີດມີຮອຍແດງໆເປັນຜື່ນທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ ແລະ ຄວນທີ່ຈະຫຍຸດໃຊ້ທັນທີສໍາຫຼັບການຮັກສາເມື່ອເກີດການແພ້ນັ້ນ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການລ້າງເຄື່ອງສໍາອາງອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຖ້າຫາກອາການຍັງບໍ່ດີຂື້ນຕ້ອງໄປພົບໝໍ ແລະ ນໍາເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ໃຊ້ໄປນໍາ ເພາະວ່າວ່າໝໍຈະກວດສອບສະຫຼາກ ສ່ວນປະກອບທີ່ມີສານຕ່າງໆຈະໄດ້ດໍາເນີນການຮັກສາໃຫ້ຖືກຕ້ອງຂອບໃຈຂໍ້ມູນ: www.krabork.com

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
ແຈກໂຊກໃຫຍ່
KOLAO

ຕິດຕໍ່ຕົວແທນໂຄລາວ ທົ່ວປະເທດ
KOLAO

Post a Comment

0 Comments