ສາວລາວຜູ່ໂສມງາມ ກັບຄວາມງາມ ທາມກາງທໍາມະຊາດ

ອີກຄວາມງົດງາມຜ່ານເລກກ້ອງ ຂອງທີມງານ ຮູບພາບເມືອງລາວ - Lao Postcard. ສາວລາວຜູ່ໂສມງາມ ກັບຄວາມງາມ ທາມກາງທໍາມະຊາດ.

ນາງແບບໂດຍ: ເຈນນີ ນັນທະນູວົງ.

ພາບໂດຍ: Kham Kham ແລະ Phouxay Thongkhammerngພາບໂດຍ: Kham Kham

ພາຍໂດຍ: ພູໄຊ ທອງຄໍາເມີງ

Photos by: Phouxay ThongkhammerngPost a Comment

0 Comments