ຄັກສຸດ! ຂັນໄດພັບ ເໝາະກັບເຮືອນທີ່ແຄບ (ຊົມຄລິບ)

ເມືອງເວົ້າເຖິງການດໍາລົງຊີໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ທີ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມູນຄ່າສະຖານທີ່ແພງ, ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ອາໃສໃນຕຶກແຄບ. ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຄົ້ນຄິດ ປະດິດສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊົມໃຊ້ພື້ນທີ່ແຄບ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ມື້ນີ້ມາຊົມ ຂັນໄດ້ພັບແນບຝາ. ເບິ່ງຄລິບກັນເລີຍ

[embed]https://www.facebook.com/thisisinsiderhome/videos/2049532941726409/[/embed]

ເປັນຈັ່ງໃດ? ຢາກໄດ້ຈັກອັນບໍ່?

Post a Comment

0 Comments