ຢ່າທໍ້! ຊາຍຄົນນີ້ ມີດ້ອຍກວ່າ ແຕ່ລາວບໍ່ເຄີຍຖອຍ (ຊົມຄລິບ)ຢ່າທໍ້! ຊາຍຄົນນີ້ ມີດ້ອຍກວ່າ ແຕ່ລາວບໍ່ເຄີຍຖອຍ (ຊົມຄລິບ)[embed]https://www.facebook.com/566727150043853/posts/1826577044058851/[/embed]

Post a Comment

0 Comments