ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສັ່ງຫ້າມບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ Lyn FS-Three ແລະ Lyn Block Burn Break Build

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສັ່ງຫ້າມບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ Lyn FS-Three ແລະ Lyn Block Burn Break Build

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກ ໜັງສືແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ຫ້າມບໍລິໂພກ ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ Lyn FS-Three ແລະ Lyn Block Burn Break Build ສະບັບເລກທີ 5513/ກອຢ, ລົງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2018 ແຈ້ງໃຫ້ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ມີສະຕິຕໍ່ການບໍລິໂພກອາຫານເສີມ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດແກ່ທ່ານ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມຫຼຸດນ້ຳໜັກ Lyn FS-Three ມີລັກສະນະແຄັບຊູນສີຂຽວ ແລະ Lyn Block Burn Break Build ມີລັກສະນະແຄັບຊູນສີຂາວ ໃນແຜງອາລູມີນຽມປຼາສຕິກ ບັນຈຸໃນກ່ອງເຈ້ຍ, ຈາກຜົນການກວດວິເຄາະຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວພົບວ່າ ມີສານບີຊາໂຄດິວ (Bisacodyl) ແລະ ສານໄຊບູຕຣາມິນ (Sibutramine) ຊຶ່ງເປັນສານທີ່ຫ້າມໃສ່ໃນອາຫານ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ. ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວ https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1016694, ສານບີຊາໂຄດິວ (Bisacodyl) ມີຜົນຂ້າງຄຽງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນຳ້, ລຳໃສ້ບີບຕົວ ແລະ ມີເລືອດອອກທາງຮູທະວານ. ສ່ວນສານໄຊບູຕຣາມິນ (Sibutramine) ມີຜົນຂ້າງຄຽງເກີດພາວະຜິດປົກກະຕິຂອງຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ, ວິນຫົວ, ເຈັບທ້ອງ ແລະ ເປັນໄຂ້.ສະນັ້ນ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຫ້າມບໍລິໂພກ, ຈຳໜ່າຍ ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ. ຖ້າຫາກເຈົ້າໜ້າທີ່ອາຫານ ແລະ ຢາ ພົບເຫັນແມ່ນຈະໄດ້ຢຶດອາຍັດ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ ສະບັບເລກທີ 33/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາພົວພັນໄດ້ທີ່

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ບ້ານສີເມືອງ, ຖະໜົນເສດຖາທີຣາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ໂທລະສັບ: +(856-21) 214013

ໂທລະສານ: +(856-21) 214015

ເວັບໄຊທ໌: www.fdd.gov.la

ອີເມວ: info@fdd.gov.la

Post a Comment

0 Comments