ກີນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ 10 ຊະນິດຕໍ່ວັນ ຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸຍືນ...

ລາຍງານໃນວາລະສານ ລະບາດວິທະຍານານາຊາດ ອ້າງອີງຜົນວິໃຈຂອງ: ດຣ.ດາຣ໌ຟີນນ໌ອນເນ ນັກວິໃຈ. ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລກຸງລອນດອນ ກ່ຽວກັບລະບົບເຜົາຜານອາຫານໃນຮ່າງກາຍ ໃນກຸ່ມຄົນຕົວຢ່າງ 95 ຄົນທີ່ມັກກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເປັນປະຈຳ ເຜີຍວ່າ: ພວກເຂົາຈະເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໜ້ອຍລົງຄິດເປັນຈຳນວນປະມານ 7.8 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ຫາກກີນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍກ່ວາ 10 ຊະນີດຕໍ່ວັນ ຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານຈຳນວນ 800 ກຣັມຕໍ່ວັນແອ໊ບເປິ່ນຂະໜາດກາງຈະໃຫ້ພະລັງງານ 182.ກຣັມ ແລະ ລຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຮ້ອຍລະ24 ລຸດຄວາມສ່ຽງການເປັນພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງຮ້ອຍລະ 33 ລຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຮ້ອຍລະ 28% ແລະ ມະເລັງລຸດລົງ 13 ເປີເຊັນ.ໂດຍລວມແລ້ວການກີນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ທີ່ກ່າວມາທັງໝົດຈະລຸດລົງ ຮ້ອຍລະ33 ຖ້າທຽມໃສ່ການທີ່ບໍ່ໄດ້ກີນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຍັງເລີຍ ນັກວີໃຈລະບຸວ່າ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເສີມສ້າງຫຼອດເລືອດໃຫ້ແຂງແຮງ, ສ້າງພູມຄຸ່ມກັນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ສານອາຫານທີ່ສັບຊ້ອນຢູ່ພາຍໃນ, ຊ່ວຍສ້ອມແຊມ DNA ໃນຮ່າງກາຍ ທີ່ເສີມລົງຈາກສີ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ອາຍຸທີ່ເພີມຂື້ນໃຫ້ກັບມາແຂງແຮງໄດ້.

ທີ່ມາ: www.sanook.com

Post a Comment

0 Comments